Go to main navigation

Branschnytt

Regeringen granskar Sidas ramorganisationer

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att se över systemet med ramorganisationer inom biståndet. Det handlar om Sidas fleråriga ramavtal med ett antal organisationer i civilsamhället som arbetar med utvecklingssamarbete, ofta genom partnerorganisationer i utvecklingsländerna.

Statskontoret ska undersöka ändamålsenligheten med ramavtalen och bland annat se över effektivitet, transparens och mångfald. Fokus ska ligga på uppföljning och kontroll. Regeringen vill också veta om graden av egenfinansiering – den del av organisationernas medel de själva står för – påverkar verksamhetens kvalitet och resultat.

Översynen ska vara klar senast i februari 2013.

– Svenska civilsamhällesorganisationer spelar en viktig roll i biståndet. Det ska bli spännande att se vad Statskontoret kommer fram till eftersom ingen genomgripande översyn av det här slaget gjorts tidigare. Jag vill veta vad som kan förbättras, säger biståndsminister Gunilla Carlsson i en kommentar till beslutet.

Under de senaste åren har en dryg tredjedel av biståndet genom Sida gått till och genom svenska och utländska civilsamhällesorganisationer. De femton svenska ramorganisationerna delar på närmare 1,5 miljarder kronor i Sidamedel per år.

Anna Petersson