Go to main navigation

Ukraina

Regeringen lägger om stödet till Ukraina

Den svenska regeringen har beslutat att lägga om biståndet till Ukraina. Om reformprocessen inom den ukrainska statsförvaltningen inte gör större framsteg kommer stödet att slopas. Istället ska organisationer i det civila samhället i Ukraina få ökat stöd.

– Det är viktigt att vi kalibrerar våra samarbetsformer. Vi har jobbat nära den ukrainska regeringen med reformstöd, men vi har sagt att vi ska ompröva formerna om det inte går åt rätt håll, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

Biståndet till Ukraina ligger på 220 miljoner kronor per år och den nuvarande strategin sträcker sig egentligen över 2013. Men nu väljer alltså regeringen att lägga om planerna.

En stor del av det nuvarande stödet har gått till Ukrainas demokratiseringsprocess och närmandet till EU. Men i september i år sade unionens avgående sändebud i Kiev, José Manuel Pinto Teixeira, att regeringen gjort sig skyldig till valfusk, att reformerna ställts in och att rättegångar politiserats, som den mot oppositionsledaren Julia Tymosjenko.

– Vi ger nu en signal om att stödet till reformprocessen kan upphöra från svensk sida om den bromsar in eller stannar av helt, säger Gunilla Carlsson.

Hon betonar också att det samlade stödet från Sverige inte kommer att minska.

– Vi söker istället efter andra kanaler för att gynna reformer. Som exempel en ökad tyngdpunkt på oberoende medier, kvinnoorganisationer, jämställdhet och stöd till rättssystemet. Vi kommer också att titta särskilt på HBT-personers rättigheter.

Exakt vad omläggningen innebär i pengar vill biståndsministern inte gå in på, utan hänvisar där till biståndsmyndigheten Sida.

Jesper Bengtsson