Go to main navigation

Branschnytt

Rwanda når mål om minskad fattigdom

Fattigdomsnivåerna i Rwanda sjunker. Nu kan utvecklingstakten snarare jämföras med den i Kina och Thailand än de afrikanska grannländerna.

Sedan 2006 har fattigdomen i Rwanda minskat 12 procent. Samtidigt har antalet extremt fattiga reducerats från 36,9 till 24 procent vilket var ett nationellt mål för 2011, rapporterar Sida.

Rwandas statsbudget består till hälften av internationellt bistånd. Kapital som tillsammans med landets regelverk och institutioner, och det folkliga stödet för dessa, anses spela en viktig roll för framgångarna.

Utvecklingen syns i statistiken. Enligt UNDP har livslängden i Rwanda ökat från 45,2 till 55,4 år och barnadödligheten minskat från 18 till 8 procent under samma period. Dock har yttrandefriheten inte utvecklats i samma takt och inför presidentvalet 2010 förföljdes flera oppositionella och många oberoende medier stängdes ner.

Sofia Quell