Go to main navigation

Branschnytt

Sadev läggs ned vid årsskiftet

Sadev, myndigheten som startades 2006 för att utvärdera Sveriges bistånd, läggs ned vid årsskiftet. Vad som ska komma istället är oklart. Biståndsminister Gunilla Carlsson har sagt att hennes ambition är att ”rätt så snart återkomma med hur en bra utvärdering ska se ut”.

Det blir alltså ingen ”omstart” av Sadev, vilket Statskontoret förespråkade i en kritisk rapport tidigare i år. UD informerade Sadevs personal om nedläggningen i förra veckan, och det är tydligt att beslutet är politiskt, enligt Carina Brandow, facklig representant på Sadev.

– Vi är besvikna över att man väljer att lägga ned en myndighet som alla är överens om behövs, istället för att ge oss förutsättningar att göra ett bra jobb, säger hon.

Kritiken mot Sadev har framför allt handlat om att myndighetens ledning genom generaldirektör Gunilla Törnqvist inte fungerat.

 – Den interna styrningen har varit väldigt problematisk. Men UD har inte heller gjort något för att styra upp verksamheten – vi har ju påtalat problemen för dem i flera år, säger Carina Brandow.

Generaldirektör Gunilla Törnqvist har fått andra arbetsuppgifter inom regeringskansliet och behåller sin månadslön på omkring 90.000 kronor under de två år som är kvar på hennes förordnande. Resten av Sadevs personal sägs upp. En majoritet av dem är visstidsanställda eller har börjat relativt nyligen.

För båda grupperna innebär det att de inte omfattas av det befintliga trygghetsavtal som annars kan ge stöd vid uppsägning.

Kenneth G Forslund, Socialdemokraternas biståndspolitiska talesperson, är mycket kritisk till nedläggningsbeslutet:

– Korkat. Det är bättre att organisera upp myndigheten och få ordning på den. Regeringen och biståndsministern sköter detta område självsvåldigt. Insynen är så liten att vi inte ens kan veta i vilken mån det finns kopplingar mellan den nya biståndspolitiska plattformen och den framtida utvärderingen av biståndet, säger han till tidningen Tro och politik.

Enligt Forslund kommer Socialdemokraterna under hösten att arbeta för en lösning där Sadev styrs upp, får en ny ledning och ett stärkt oberoende.

Anna Petersson