Go to main navigation

Branschnytt

Selektiv transparens för toppjobb inom FN

Den svenska diplomaten och politikern Jan Eliasson blir Ban Ki-moons närmaste man. I fredags meddelade FN:s generalsekreterare att två av de högsta posterna inom FN-systemet tillsatts. Samtidigt väcks frågor kring varför vissa toppjobb inom FN annonseras ut och andra inte.

I annonsen i det senaste numret av den brittiska veckotidskriften the Economist var det fyra tjänster som annonserades ut – undergeneralsekreterare med ansvar för informationsavdelningen, undergeneralsekreterare för förvaltning, ekonomiska och sociala frågor, för generalförsamlingen samt för FN-konferenser.

– Att annonsera ut lediga tjänster i the Economist är inte något nytt. Men att annonsera ut tjänster för undergeneralsekreterare är det. Att annonsera ut tjänsterna verkar vara ett steg i rätt riktning så länge som det slutgiltiga beslutet är generalsekreterarens, som är den enda som utsetts av säkerhetsrådet och som valts av generalförsamlingen, säger Samir Sanbar till IPS.

Sanbar var tidigare biträdande generalsekreterare för informationsavdelningen, och har arbetat för fem olika undergeneralsekreterare.

 Fastän utlysningen av tjänsterna ger intrycket av att Ban Ki-moon är transparent i utnämningarna har han tillsatt flera tjänster utan annonsering, bland annat meddelande han i fredags att toppdiplomaten och den förre svenske utrikesministern och tidigare ordförande i FN:s generalförsamling Jan Eliasson utsetts till ny biträdande generalsekreterare, och att Sussana Malcorra från Argentina och tidigare undergeneralsekreterare för FN:s arbete i fält blir ny stabschef.

 – Annonseringarna kan ses som en övergång mot ökad transparens och öppenhet. Det kan förhoppningsvis ersätta kohandeln mellan stormakterna och regionala grupper som sker bakom kulisserna. Men varför annonserades endast fyra tjänster ut? Varför inte även för undergeneralsekreteraren för officiellt statligt utvecklingsbistånd eller undergeneralsekreteraren för politiska frågor, säger en tidigare högt uppsatt FN-tjänsteman som arbetat under Kofi Annan, till IPS. 

Han ställer sig också frågande till att Jan Eliassons och Sussana Malcorras tjänster inte utannonserades.
FN-chefen har hittills utsett en rad nya undergeneralsekreterare och biträdande generalsekreterare utan att annonsera ut tjänsterna först. Han skrev dock till de 193 medlemsstaterna för att begära in nomineringar till några av de lediga tjänsterna.

 Ban Ki-moon, som påbörjade sin andra femåriga mandatperiod i januari, har sagt att han vill ha en ny grupp av tjänstemän att arbeta med och har uppmanat alla högre tjänstemän att avgå om de arbetat i fem år. Meriterna är avgörande och i övrigt styr en strävan efter jämställdhet och geografisk spridning vid tillsättning.

 – När jag arbetade som biträdande generalsekreterare mellan 1993-1997 annonserade vi ut tjänster i the Economist, Financial Times och använde FN:s olika informationskontor för att komma i kontakt med relevanta medier i olika regioner i hopp om att locka unga intellektuella världen över, säger Samir Sanbar, till IPS.

De tjänster som kommer att bli lediga framöver är bland annat undergeneralsekreterare för nedrustningsfrågor, generalsekreterarens särskilde representant för barn i väpnade konflikter, undergeneralsekreteraren för politiska frågor och den särskilda rådgivaren för förhindrande av folkmord.

 Historiskt sett har FN:s generalsekreterare varit under starkt press från antingen stora biståndsgivare eller de fem stormakterna – USA, Storbritannien, Frankrike Kina och Ryssland – vid utnämningar till de högsta befattningarna inom sekretariatet. Och praktiskt taget alla generalsekreterare har gett efter för påtryckningar utifrån.

 På frågan om annonseringarna av tjänsterna kan tänkas vara en täckmantel och att tjänster som annonseras ut redan har tillsatts menar Sanbar att även om visa utnämningar redan gjorts så kan en annonsering bidra till att bryta ner vissa barriärer.

 Bland de biträdande generalsekreterare som utsågs i förra veckan återfinns Kate Gilmore från Australien som kommer arbeta vid FN:s befolkningsfond, Sima Sami Bahous från Jordanien som kommer att arbeta vid den regionala byrån för arabstaterna vid FN:s utvecklingsprogram, Jens Wandel från Danmark som chef för ledningen inom FN:s utvecklingsprogram och Ayse Cihan Sultanogu från Turkiet som chef för den regionala byrån för Europa och brittiska samväldet vid FN:s utvecklingsprogram.

IPS/ Thalif Deen