Go to main navigation

Branschnytt

Sida stöttar medieprojekt i Burma

Biståndsorganet Sida fattar inom kort beslut om projekt för att stärka journalisternas roll och fria massmedier i Burma.

Projektet är ett samarbete med flera andra nordiska länder, International Media Support och FN-organet Unesco. Det handlar bland annat om stöd för att skriva en ny medielagstiftning, utbilda journalister, bygga ut FM-radion i landet och om att samordna de många biståndsinitiativ på medieområdet som nu tas i Burma.

– Det blir både ett sätt att skapa bättre förutsättningar för fria och oberoende medier i Burma, men också att skapa internationellt tryck och att testa den burmesiska regeringens vilja till verklig förändring, säger Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Burma har länge haft en av världens hårdaste medielagstiftningar, bland annat med förhandscensur av allt tryckt material. Men sedan landets nuvarande regering tillträdde 2011 har flera reformer genomförts och en rad nya tidningar och medieföretag har etablerats. I ett tal den 1 mars betonade president Thein Sein att målet var en mer oberoende roll för massmedierna.

– Men, vi noterar också att det finns en rättmätig och betydande skepsis om de utlovade reformerna, bland annat vad gäller pressfrihet, är mer än fagra ord, och att det finns många hinder för en pressfrihet i Burma, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Beslutet om den svenska delen av projektet fattas inom några dagar av den svenska ambassaden i Bangkok.

Jesper Bengtsson