Go to main navigation

Branschnytt

Splittrad hearing om utvecklingspolitiken

Det rådde stor enighet om att samordningen av politiken för global utveckling, den så kallade PGU-politiken, måste bli bättre. Men få konkreta förslag presenterades vid den hearing som riksdagens utrikesutskott arrangerade på tisdagen.

PGU klubbades igenom av Sveriges riksdag 2003 med stöd från alla partier. Den beskriver hur olika områden, som handel, miljö och energi, ska samverka för utveckling.
PGU:n ska också styra biståndspolitiken.

– Jag upplever att regeringen tryckt på pausknappen i PGU-politiken. Vad tänker Gunilla Carlsson göra för att samarbetet ska bli bättre, frågade socialdemokraternas biståndspolitiska talesperson Kenneth G Forslund vid utrikesutskottets hearing.

Biståndsministern svarade att samordningen fungerar. Pausknappen är inte intryckt.

– Vi har jobbat mycket aktivt med att sluta skatteavtal med andra länder för att öka transparensen. Vi har gett nya utvecklingsinriktade ägardirektiv till de statliga bolagen. Vi jobbar aktivt med frågor om mänskliga rättigheter i utrikespolitiken och vi tar ett större ansvar än de flesta andra länder för migrationen i världen. Däremot anser jag att vi skulle kunna bli bättre på att utvärdera och återkoppla för att göra samordningen ännu bättre.

Diakonias chef Bo Forsberg, som för dagen företrädde samarbetsorganisationen Concorde, föreslog att ansvaret för samordningen av PGU:n ska flyttas från utrikesdepartementet till statsrådsberedningen och direkt underordnas statsministern.

Ett par hundra åhörare, de flesta från biståndsorganisationer och myndigheter, samt riksdagsledamöter, hade samlats för att lyssna till utrikesutskottets hearing. Flera kritiska synpunkter kom fram under samtalet. Hans Linde från vänsterpartiet ansåg att handelspolitiken och biståndspolitiken allt för ofta drar åt olika håll. Miljöpartiets Bodil Ceballos lyfte fram det civila samhällets betydelse och frågade biståndsministern om hennes syn på informationsstödet till frivilligorganisationerna.

Någon föreslog att regeringen skulle byta namn och kalla det för en ”politik för hållbar utveckling”. Det förslaget möttes av bifall från Johan Kuylenstierna, chef vid Stockholm Environment Institute. Han betonade att livsmedelstillgången i världen, klimatfrågan och andra hållbarhetsfrågor måste inkluderas tydligare i en fungerande politik för global utveckling.

Det drog åt många håll under samtalet, vilket gjorde att ingen fråga egentligen diskuterades mer ingående.

– Kanske är det här samtalet, som kommit att handla om en rad stora och viktiga frågor som tycks dra åt olika håll, ett bra exempel på att samordningen måste bli bättre, konstaterade kristdemokraternas biståndspolitiska talesperson Desirée Péthrus i sitt inlägg.

Jesper Bengtsson