Go to main navigation

Branschnytt

Statskontoret sågar Sadev

Sadev har misslyckats med sitt uppdrag att utvärdera effekterna av det svenska biståndet. Många granskningar har systematiska och generella kvalitetsbrister. Det anser Statskontoret som nu kommer med det drastiska förslaget att regeringen genomför en omstart av Sadev.

Utvärderingsverksamheten på Sadev i Karlstad skulle bli flaggskeppet för kvalitetsgranskningen av det svenska biståndet. När institutet startades 2006 var regeringens intention att Sadev självständigt skulle utvärdera om biståndet uppfyllde sina mål och vilken effekt det hade.

Men efter att ha granskat Sadevs arbete konstaterar Statskontoret att institutet har misslyckats. Efter sex års arbete har Sadev ännu inte utvärderat några effekter av det svenska biståndet. I stället har rapporterna främst varit inriktade på processer och inre effektivitet. Ett urval av de utvärderingar som institutet har producerat anses innehålla ”generella och systematiska kvalitetsbrister”.

Detta undermåliga resultat har fått Statskontoret att föreslå en omstart av hela verksamheten. Dessutom menar de att Sadev bör flyttas. Lokaliseringen till Karlstad, som gjordes av regionalpolitiska skäl, har gjort det svårt att rekrytera och behålla kvalificerad personal. Dessutom anser Statskontoret att myndigheten bör ligga i nära anslutning till ”centrala biståndsaktörer, utvecklingsforskning och arenor där bistånd diskuteras”.

Statskontoret ger också en känga till regeringen som gång på gång lagt ut stora utredningsuppdrag på Sadev. Detta anses ha tagit mycket resurser i anspråk vilket har försvårat planeringen och minskat utrymmet för egna initiativ.

Det är också oklart vem som är mottagare av de rapporter som Sadev producerar. Statskontoret menar att UD:s rutiner för att hantera institutets utvärderingar inte fungerar. Detta skapar en risk för ingen drar lärdom av de slutsatser institutet kommer fram till.

Nils Resare