Go to main navigation

Branschnytt

Sudan och Sydsudan oeniga över oljeinkomster

Samtidigt som Sudan och Sydsudan nu i veckan ska träffas för andra gången på kort tid för förhandlingar om oljan, lämnade fyra fartyg regionen i förra veckan, lastade med sydsudanesisk råolja att levereras till okända köpare.

Under januari började regeringen i Khartoum beslagta och lasta sydsudanesisk olja på fartyg, med motiveringen att Sydsudan inte betalat transitavgifter för användning av Sudans oljeledningar. Det ledde till att Sydsudan stoppade sin oljeproduktion helt från och med den 28 januari.

 Ekonomiska analytiker har sagt att det kommer ha en stor ekonomisk påverkan på Sydsudan eftersom oljeintäkterna utgör 98 procent av landets inkomster. Motsättningarna mellan de båda länderna kan också komma att bli ett hot mot en tryggad livsmedelsförsörjning i landet.

 När Sydsudan blev självständigt i juli förra året fick landet 75 procent av Sudans oljereserver. Landet fortsatte dock att vara starkt beroende av raffinaderierna och oljehamnen i Sudan eftersom oljan måste transporteras genom och raffineras i Sudan för att skapa intäkter. Utvinningen och handeln med olja kontrolleras av Sudans regering i huvudstaden Khartoum.

 Sudan har krävt att Sydsudan betalar motsvarande cirka 200 kronor per fat olja i transitavgift för raffinering och användning av oljeledningarna. Sydsudan har meddelat att man som mest är beredd att betala motsvarande 7 kronor per fat olja med hänvisning till att regeringen redan betalar avgifter till bolagen som äger infrastrukturen.

 Representanter från båda länderna möts i veckan i Etiopiens huvudstad Addis Abeba med anledning av tvisten. Syftet är även att nå ett avtal om gränssäkerhet och den omtvistade regionen Abyei.

 Skrivelser från oljebolag som offentliggjorts av Sydsudans chefsförhandlare Pagan Amum visar att fyra fartyg med en sammanlagd last på 2,6 miljoner fat olja lastades i Sudan i januari.

 Enligt ett dokument från bolaget Petrodar Operating Company tvingades anställda att lasta tre fartyg med olja från Sydsudan i januari – "Sea Sky", "Al Nouf" och "ETC Isis". I ett dokument daterat den 19 januari informerade Zhang Pinxian från bolaget Greater Nile Petroleum Operating Company, GNPOC, sina partners att regeringen i Khartoum begärt att fartyget "Ratna Sharada" skulle lastas med 600 000 fat olja.

Samma dag begärde Sydsudans oljeminister, Stephen Dhieu Dau, att GNPOC skulle tillhandahålla all information kring "Ratna Sharada", inklusive dess destination samt vem som chartrat fartyget och vem som stod som köpare.

"Det här kan absolut inte godtas eftersom råoljan tillhör den sydsudanesiska regeringen och ett godkännande av regeringen därför krävs," meddelade Petrodars VD Liu Yingcai den 30 januari.

Redan den 14 januari meddelade Yingcai att Khartoum sänt säkerhetsstyrkor för att övervaka lastningen av 650 000 fat olja på "Sea Sky". Enligt honom har hans anställda i hamnterminalen hotats att förflyttas om de inte varit villiga att lyda order gällande lastningen.

 Informationen om fartygens destinationer eller vilka som är köparna har ännu inte offentliggjorts.

-Företag som är involverade i handeln med den kontroversiella oljan måste klargöra sin inblandning, vilka de är och hur mycket de betalat och vart oljan tar vägen, säger Dana Wilkins från organisationen Global Witness.

Ett av fartygen "Al Nouf" återfinns på en hemsida för FAL Oil, ett oljebolag i Förenade Arabemiraten. FAL Oil har dock inte gått att nå för någon kommentar. GNPOC och Sydsudans oljeminister har inte heller lämnat någon kommentar.

Jared Ferrie/IPS