Go to main navigation

”Land grabbing”

Swedfund tillbakavisar anklagelser

Det statliga bolaget Swedfund reagerar nu starkt på uppgifter i rapporten Race for Land, som tagits fram av Forum Syd, Kooperation utan gränser och Afrikagrupperna. Rapporten tar upp så kallad ”land grabbing”, när stater, företag och privata investerare köper upp stora områden jordbruksmark i fattiga länder och ökar svårigheterna för lokala jordbrukare.

I rapporten nämns även Swedfunds investering i ett projekt i Sierra Leone, där bolaget Addax leasat 57 000 hektar jordbruksland på 50 år för att producera etanol. Mark som de lokala invånarna, enligt rapporten, var beroende av för sin överlevnad.

– Hela sättet att beskriva projektet ger en obalanserad och felaktig bild av hur det ser ut på marken i Sierra Leone. Och det är samma felaktigheter som dyker upp i rapport efter rapport, säger Lars-Olle Larsson på Swedfund.

Han nämner bland annat en uppgift om att marken i Sierra Leone skulle ha rekvirerats utan samtycke från de lokala bönderna.

– Vi i Swedfund har försäkrat oss om att Addax hela tiden jobbat med öppna, publika möten och slutit avtal som varit helt transparenta. Alla möten har filmats när det gjorts överenskommelser mellan Addax och byarna. Bönder har fått ersättningsmark att odla på och de uppgifter om att vattendragen skulle ha torkat ut som ett resultat av Addax verksamhet stämmer inte heller. Vattentillgången är god i området.

En annan punkt där Lars-Olle Larsson menar att den nya rapporten bygger på felaktiga uppgifter är hur många jobb som skapats av Addax.

– Rapporten nämner att företaget lovat 4 000 nya jobb, men att bara 700 skapats så här långt. I verkligheten har vi lovat att sysselsätta 2 000 personer i slutet av 2013 och i september i år hade vi 1 434 lokalanställda, och då räknar vi inte vaktbolaget och flera underleverantörer.

– Vi klarar alla de punkter som ställs i kraven för att det inte ska definieras som land grabbing, avslutar Lars-Olle Larsson.

Karin Gregow på Forum Syd är en av de ansvariga för rapporten. Hon menar att uppgifterna från Swedfund bara är en bild av flera möjliga av Addax verksamhet i Sierra Leone:

– Addax anklagar oss för att basera våra uppgifter på en enda utdaterad källa. Men vi har använt oss av fyra olika källor plus information från Swedfund och Addax. Källorna är från 2011 och 2012. Tre av de källor vi använt har själva varit på plats i Sierra Leone och besökt projektområdet och intervjuat lokala bybor.

Hon pekar bland annat på en tidigare rapport från Oakland Institute, en kanadensisk think tank som gör research och analyser kring globala ekonomiska och miljöfrågor. Deras utredare besökte Sierra Leone i april i år och fick höra flera klagomål från lokalbefolkningen kring löften från Addax som inte uppfyllts. 

– Där framkommer det även att det finns ett hot mot vattenresurserna i området. Det är uppenbart att det finns olika syn på en hel del av de frågor där Addax och Swedfund anser att vi kommer med faktafel.

Jesper Bengtsson