Go to main navigation

UD avvaktar med stöd till Idea

UD väntar med att fatta beslut om årets stöd till demokratiinstitutet Idea efter den artikel som OmVärlden publicerade i somras. Uppgifterna rörde bland annat konsulter som ska ha anlitats till skyhöga arvoden utan upphandling.

Det så kallade basbudgetstödet till Idea uppgick förra året till 49 miljoner kronor. UD avvaktar nu en ingående redogörelse från Idea kring den information som framkom i OmVärlden innan man fattar beslut om årets basbudgetstöd. Det uppger Tomas Brundin, som är UD:s representant i Idea.

Sverige har också insisterat på att en systemrevision av Idea genomförs snarast möjligt. Dessutom kräver Sverige att den planerade interna systemrevision som Idea ska genomföra under hösten följs av en extern konsult som är godkänd av institutets styrkommitté, enligt Tomas Brundin.

Idea stödjer kravet på att en extern konsult följer revisionen, skriver institutets kommunikationschef James Lenahan i ett mejl till OmVärlden. I november ska resultaten från den interna revisionen redovisas, och enligt James Lenahan ser Ideas styrkommitté ”i dagsläget inget behov av ytterligare åtgärder”.

  Angående uppgifterna i OmVärlden har Idea rapporterat till UD att ”påståendena och anklagelserna, och det sätt de presenterades på, målar upp en felaktig bild av verkligheten”. 

Anna Petersson