Go to main navigation

Branschnytt

Underskattad fattigdom i arabvärlden

Fattigdomen och inkomstojämlikheten i arabvärlden är högre än officiella siffror visar, vilket även påverkar matsäkerheten i regionen. Det skriver IFPRI (The International Food Policy Research Institute) i en nypublicerad rapport.

Matsäkerhet är en utmaning för länderna i den arabiska regionen då de i stor utsträckning är beroende av importerade livsmedel, och efterfrågan är konstant stigande.

Officiellt lever mindre än 20 procent av människorna i arabvärlden i fattigdom, med en inkomst under 2 dollar per dag. Men rapporten menar att måttet kan vara missvisande, då upp till 40 procent av barnen i länder som Sudan och Somalia är undernärda.

Undernäring hos barn under fem år mäts ofta av hjälporganisationer och används som en del i bedömningen av hjälpbehovet hos en befolkning. Att inkludera ett sådant mått, som inte följt utvecklingen av BNP, skulle ge en tydligare bild av situationen och möjliggöra för faktabaserad beslutsfattning. Även tillväxt och en effektivisering av de offentliga utgifterna bör enligt rapporten prioriteras i området för att förbättra matsäkerheten.

Läs hela rapporten: http://www.ifpri.org/publication/beyond-arab-awakening

Sofia Quell