Go to main navigation

Ryssland

Inget skydd för våldsutsatta kvinnor i Ryssland

Ryssland har stora problem med kvinnofridsbrott och det uppskattas att ungefär 14 000 kvinnor per år dödas på grund av våld i nära relationer. Effekterna påverkar hela samhället negativt. Våld begränsar kvinnors inflytande och bidrar till dålig hälsa.

 — Det sägs att polisen i Ryssland säger ”när du är död så kommer jag”. Det berättar Olga Persson, förbundssekreterare i Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund, SKR.

SKR arbetar nu med ett treårigt projekt för att utveckla och driva igenom en kvinnofridslagstiftning i Ryssland. Projektet innebär nätverksbyggande, påverkansarbete och lobbying för att inrätta en lagstiftning som ska skapa en bas för skydd av kvinnor i landet. ”Legislation to achieve womens safety”, Law, drivs av SKR i samarbete med kvinnojouren ”Crisis center for women”, CCW, i St Petersburg. Sida finansierar projektet.

 — I Ryssland finns ingen lagstiftning alls när det kommer till kvinnofrid och ingen nationell finansiering till skydd för kvinnor. Det finns ungefär 300 sängplatser på kvinnohärbärgen för utsatta kvinnor och 141 miljoner människor i landet. Det lilla skydd som finns är rent organisationsmässigt också väldigt splittrat, säger Olga Persson under ett frukostmöte hos Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF.

Enligt SKR är ett bidragande problem också en allmän brist på stöd, våld mot kvinnor bortprioriteras oftast av myndigheterna. Detsamma gäller för medier, där det sällan rapporteras om kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer. En oro som SKR har är att en ny organisationslag som antagits i Ryssland ska sätta käppar i hjulet för projektet.

Lagen, som trädde i kraft den första mars i år, innebär skärpta regler för utländskt stöd till icke-statliga organisationer. I värsta fall skulle det kunna innebära att SKR:s aktiviteter begränsas hårt i Ryssland. Därför är det viktigt för förbundet att i så stor utsträckning som möjligt basera arbetet på ryska initiativ och förbättra den svaga struktur som redan finns på plats.

SKR samarbetar med både kvinno- och mansorganisationer i landet, vilka bland annat erbjuder pappagrupper och samtalsgrupper för män och kvinnor. Man försöker på så sätt förändra attityder och värderingar som försvagar kvinnors position i samhället.

Olga Persson tycker att det är både viktigt och intressant att män och kvinnor driver frågan tillsammans i Ryssland. SKR:s engagemang i Ryssland har bland annat inspirerats av projektet ”Cause of Death: Woman” som avslutades 2012. Det var ett tvåårigt projekt som startades av journalisterna Karin Alfredsson, Kerstin Weigl och Linda Forsell. Arbetet gick ut på att med bilder och text ge personliga vittnesmål om våld från hundratals kvinnor i tio olika länder. Ryssland var det land där situationen för kvinnor visade minst tecken på förbättring, vilket i sin tur gav upphov till Law. Det är för tillfället det enda internationella projekt som SKR arbetar med.

— Efter det här vill vi gärna åka till Thailand, Vietnam och Kambodja för att utföra arbete mot prostitution, säger Olga Persson om framtiden.

Frida Göteskog

Läs mer: http://www.causeofdeathwoman.com/