Go to main navigation

Kvinna till Kvinna

Kritik mot utfasningen av Irakstöd

I förra veckan stod det klart att det bilaterala biståndet till Irak ska fasas ut. Förslaget får nu hård kritik av organisationen Kvinna till Kvinna, som driver flera biståndsprojekt i landet.

– Det är emot alla erfarenheter av vad som fungerar i biståndet, säger Kvinna till Kvinnas generalsekreterare Lena Ag.

Sverige gjorde ett stort åtagande i Irak 2009. En femårsstrategi slog fast att målet med det svenska biståndet ska vara varaktig fred, förbättrade levnadsförhållanden och en demokratisk utveckling.

Av Sidas texter om biståndet till landet framgår att insatserna är fokuserade på demokrati, mänskliga rättigheter och ekonomisk utveckling. I den biståndsbudget som presenterades förra veckan framgår alltså att det bilaterala stödet till Irak ska fasas ut efter 2014. Ett beslut som nu får kritik av organisationen Kvinna till Kvinna.

– Sverige har en särställning i Irak för att vi inte var med i Irakkriget och för att vi har många irakier som bor i Sverige, säger Lena Ag. Nu abdikerar vi från den roll som vi byggt upp under åren i Irak.

Lena Ag menar att det går emot Sveriges övergripande mål för biståndet att redan nu fasa ut stödet. Irak är inte stabilt. Tvärtom är landet fortfarande ett exempel på den sortens komplicerade stater där det behövs svenskt bistånd för att nå långsiktiga framgångar.

– Allt talar för att biståndet blir bättre om det finns en viss förutsägbarhet och långsiktighet. Och det går inte att tala om varaktig fred eller en stabil demokratisk utveckling i nuläget. Det har snarast skett en backlash och våra partners vittnar om att det börjar likna 2007 igen, säger Lena Ag.

Kvinna till Kvinna har under många år varit verksamma i Irak, med biståndsprojekt som i första hand om kvinnors rättigheter. Lena Ag betonar att hennes kritik mot utfasningen av det bilaterala stödet inte handlar om att värna Kvinna till Kvinnas egna projekt.

– Våra projekt kommer säkert finnas kvar, de ingår ju inte i stat-till-stat-biståndet. Min kritik handlar om att Sverige har en unik ställning i Irak som nu kommer att försvagas, och jag undrar om det är en klok politisk strategi.

Jesper Bengtsson