Go to main navigation

Humanitärt stöd

22 länder får humanitärt stöd

Sverige var 2012 världens tredje största givare av humanitärt bistånd, och man räknar med att vara det också 2013. Sverige planerar att stödja 22 länder under året. Det berättade biståndsminister Gunilla Carlsson och Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka på en presskonferens under tisdagen.

Sida blev nyligen klar med planerna för det humanitära stödet under året. I planen har Sida byggt in en flexibilitet för plötsliga humanitära kriser.

– Vi landar i ett planerat stöd för 22 länder och vi ser enorma behov och det behövs ännu mer, men dessa stöd är de vi planerar för, sade Charlotte Petri-Gornitzka.

En viktig punkt i det humanitära stödet är enligt Sida långsiktigheten. Det humanitära biståndet ska inte bara vara till hjälp för dagen. Ett exempel är samarbetet med den Afrikanska Unionen.

 – Tillsammans med Afrikanska Unionen bygger vi nu upp ett skyddsnät med hjälp av sociala system och mikroförsäkringar, som ska se till att bland annat bönder ska kunna försäkra sig innan olyckan är framme för att de ska känna sig säkrare och vara tryggare, sade Charlotte Petri-Gornitzka.

Men som situationen ser ut i många länder i dag krävs mer än bara en humanitär lösning, också en politisk lösning är nödvändig. Av den anledningen är det viktigt att man jobbar långsiktigt. Gunilla Carlsson tog Syrien som exempel på ett sådant fall.

Hon berättade också att stödet till Palestina, Irak och Burma minskar, och skälen för detta varierar. Det kan bland annat vara att kapaciteten i landet har ökat, eller att färre personer drabbas, enligt Carlsson.

Samtidigt är stödet till Demokratiska Republiken Kongo, Somalia, Sudan och Sydsudan, högt i proportion till antalet drabbade. Sidas humanitära bistånd har ökat med nästan 50 procent sedan 2005. 2012 utgjorde det 10 procent av Sidas totala bistånd.

Camilla Göth