Go to main navigation

Korruption

"Anmälan mot mig har lett till mycket gott"

Sidas chef Charlotte Petri Gornitzka blev anmäld för missbruk av förtroende. Vid ett seminarium om korruption arrangerat av OmVärlden och Chefstidningen berättade hon hur hon använt den erfarenheten i sitt arbete med att utveckla Sidas interna arbete mot korruption.

– Jag blev själv anmäld för missbruk av förtroende. Och det var inte kul, men det var extremt nyttigt och det har varit värt det, sade Charlotte Petri Gornitzka.

Vid seminariet medverkade även Charlotta Lindmark, chefsjurist vid Trafikverket. Både Sida och Trafikverket är myndigheter som arbetar aktivt mot korruption. I dag har båda så kallade visselblåsarfunktioner, eller whistleblow-funktioner, där vem om helst kan anmäla en medarbetare eller chef som misstänkt för korruption.

Anmälan kan göras helt anonymt. Funktionen ska underlätta och göra att medarbetare vågar anmäla chefer. Nyligen rapporterade Sida också att antalet misstankar om oegentligheter och korruption fördubblats mellan 2011 och 2012. Förra året kom det in 120 anmälningar, och 38 av dem kom via den nya whistleblow-funktionen.

Det var också den vägen som Charlotte Petri Gornitzka blev anmäld för att ha anställt en ingift släkting. Sidas styrelse gav henne en reprimand, men ansåg inte ärendet allvarligare än så.

Vid OmVärldens och Chefstidningens seminarium förklarade Petri Gornitzka att hon fick jobba hårt för att inte lägga energin på ”fel” saker, som till exempel att försöka fundera ut vem det var som anmälde henne.

– Anmälan mot mig har bidragit i mycket gott och det har delvis bidragit till att bygga upp organisationens sätt att arbeta med korruption. På Sida finns i dag chefsnätverk där chefer kan träffas för att prata om hur man ska bemöta korruption, framför allt utomlands där synen på korruption är en helt annan än den är i Sverige.

– Det är en utmaning att jobba lokalt i andra länder. Då ska vi ha med våra svenska värderingar, samtidigt som det är väldigt viktigt att respektera de utländska värderingarna på plats, sade Petri Gornitzka.

Trafikverket har tidigare fått mycket ros för sitt arbete mot korruption samtidigt som de verkar i en bransch som ofta är mycket utsatt för det. När de bildades valde de bland annat att ta lärdom av vad den tidigare myndigheten Banverket gjorde för rätt och fel.

– Vi har bland annat skapat ett etikråd, och i dag har vi tydliga styrdokument och policydokument, sade Charlotta Lindmark.

Ett exempel är de gåvor från samarbetspartners som cheferna på myndigheten brukade få före jul. För att undvika att hamna i tveksamma gåvosituationer mailar numera generaldirektören leverantörerna och tackar för det gångna året, samtidigt som man undanber gåvor av olika slag, både till chefer och medarbetare.

 Camilla Göth