Go to main navigation

Burkina Faso

Centern öppnar för fortsatt bistånd

Dagarna före jul meddelade regeringen att det bilaterala biståndet till Burkina Faso ska fasas ut under en fyraårsperiod. Men nu öppnar Centerpartiet för att beslutet kan komma att ändras innan utfasningen skall vara klar 2016.

När regeringen offentliggjorde utfasningen skrev man att ”Beslutet ska ses i ljuset av ambitionerna att kontinuerligt se över, fokusera och effektivisera det svenska bilaterala biståndet”.

I en intervju med OmVärlden förklarade biståndsminister Gunilla Carlsson att Sverige, förutom biståndet, saknar kontaktytor i Burkina Faso, och i den nya biståndspolitiken är det viktigt att samordna olika svenska insatser. 

– Några organisationer är på plats, men kontaktytorna är begränsade, sade Carlsson.
Beslutet möttes omedelbart av kritik och i en debattartikel i Svenska Dagbladet anklagades Gunilla Carlsson av ett tjugotal experter och biståndsaktörer för att överge fattigdomsmålet i biståndet. En kritik som delas av oppositionspartierna i riksdagen.

– Det är väldigt svårt att hänga med i svängarna i biståndspolitiken nu, säger socialdemokraternas biståndspolitiska talesperson Kenneth G Forslund. För bara några år sedan var Burkina Faso ett land Sverige skulle satsa på. Det stämde väl in i strategin att ge till de fattigaste länderna. Om jag minns rätt är Burkina Faso det 174:e fattigaste landet i världen.

Vänsterpartiets Hans Linde instämmer.
– Det var bara fem år sedan vi sade att vi skulle ha ett långsiktigt bistånd till Burkina Faso. Jag har svårt att se något rimligt skäl till utfasningen. Den ende förklaring jag kan hitta är att andra länder står mer i medieljuset just nu. Man kan vinna mer på att gå in i Burma eller Nordafrika, och då offrar man Burkina Faso.

Beslutet i regeringen föregicks av hårda förhandlingar mellan allianspartierna. Centerpartiets biståndspolitiska talesperson Kerstin Lundgren var motståndare till en utfasning. I dag säger hon att det blev en kompromiss de kan ställa upp på. Men hon öppnar också för att beslutet kan komma att ändras under de fyra år utfasningen pågår.
– Vi är fortfarande intresserade av Burkina Faso. Det är viktigt för vårt fattigdomsfokus, säger hon till OmVärlden.

– Vi är beredda att pröva även det här beslutet. Det pågår ett stöd, men det ska ske en utfasning under fyra års tid. Och det kan hända saker under den tiden. Från centerns sida är vi fortsatt intresserade av att vara beredda att pröva och ompröva.

Jesper Bengtsson