Go to main navigation

Klimat

Den gröna kapplöpningen

Ett globalt bindande klimatavtal är inte den enda lösningen längre. Nu ska vi tävla oss ur klimatkrisen genom innovativa lösningar och teknikutveckling. Det kallas för den gröna kapplöpningen.

Den tanken presenterades under ett seminarium som arrangerades av Svenskt näringsliv och Naturskyddsföreningen.

– FN:s klimatmöte i Doha uppfyllde egentligen förväntningarna – men förväntningarna var heller inte så höga. Man lyckades behålla förhandlingsfrågorna kvar på rälsen och göra uppehåll på en liten station på en lång resa, sade Björn Stigson före detta vd på World Business Council for Sustainable Development och nu mera rådgivare till den kinesiska regeringen.

Det blev inget nytt avtal i Doha. Och även om alla paneldeltagare poängterade att FN är nödvändigt och viktigt så finns det en frustration, men också förståelse, för att så få framsteg görs på klimatområdet. Alla stater i FN ska vara mer eller mindre överens och det är ingen lätt utmaning. Björn Stigson förklarade att vi nu börjar komma till insikt om att viktiga länder som Kina och USA aldrig kommer att ratificera ett klimatavtal.

Det rådde konsensus om att en så kallad grön kapplöpning kan vara lösningen i stället. Hållbarhet har blivit en strategisk fråga för både företag och länder. Den som vinner är den som hittar framtidens gröna lösningar. Kapplöpningen resulterar i många miljövänliga teknologiska lösningar som täcker olika områden, till exempel livsmedelsproduktion och kemiprodukter. Paneldeltagarna var också eniga om att man heller inte får låta det ena alternativet utesluta det andra. Ett klimatavtal i kombination med en grön kapplöpning vore den bästa lösningen, menade panelen. Svante Axelsson från Naturskyddsföreningen ställde sig positiv till den gröna kapplöpningen som en alternativ lösning.

– FN behövs, men kommer inte klara av att leverera ett nytt avtal på tre år. Vi måste gå över till den gröna kapplöpningen som arbetsätt, där Kina fungerar som en motivation för EU och USA till miljövänligt tekniska lösningar, sade Svante Axelsson.

Björn Stigson förklarade att Kina i dag leder den gröna kapplöpningen samtidigt som USA har hamnat i ett, vad Stigson kallar, ”second Sputnik moment”:

– Det första ”Sputnik moment” var då USA hamnande på efterkälken i rymdkapplöpningen när Ryssland skickade upp sin första rymdfarkost. Nu har USA hamnat på efterkälken i den gröna kapplöpningen, vilket precis som första gången kommer att få strategiska, politiska, ekonomiska och militära konsekvenser för landet.

Panelen diskuterade också nord-syd problematiken och hur den gröna kapplöpningen ska kunna spridas globalt. Svante Axelsson bidrog med en möjlig lösning på problemet där den nya Gröna fonden kan spela en viktig roll. Den Gröna fonden, en ny fond under FN, ska finansiera klimatprojekt och stödja utvecklingsländer som drabbas av klimatförändringar.

– För att sprida den gröna kapplöpningen globalt och få med låginkomstländer på resan så ska vi använda oss av ”feed-in-tariffer” som garanterar ett högt pris för producenterna, men ger konsumenterna ett vanligt pris. Mellanskillnaderna ska betalas av den Gröna fonden.

Camilla Göth