Go to main navigation

Långtidsbudget

EU:s bistånd minskar

EU:s biståndsbudget krymper, och det blir de fattigaste som drabbas hårdast. Nu ligger budgeten på Europaparlamentets bord, och man har börjat fördela pengarna till olika biståndsinstrument, som mänskliga rättigheter och demokrati.

Europeiska rådet har på senaste toppmötet i februari fattat beslut om EU:s långtidsbudget, och nu ska Europaparlamentet godkänna den innan den träder i kraft 2014. Biståndsdelen i budgeten är i princip oförändrad i faktiska siffror i jämförelse med den nuvarande långtidsbudgeten 2007-2013.

 – Men jämför man budgeten på en årsbasis i stället för en sjuårsperiod kommer biståndsbudgeten att sjunka med 15 procent år 2014 i jämförelse med 2013, säger Jessica Janrell, rådgivare för EU-finansiering på Concord Sverige som för tillfället är i Bryssel och deltar i ett planeringsmöte för civilsamhället.

 Nu ska pengarna fördelas mellan de olika biståndsinstrumenten, och man ser över vilka prioriteringar dessa kommer ha för åren 2014-2020. I juni ska Europaparlamentets ledamöter fatta beslut om de godkänner budgeten i sin helhet, vilket troligtvis blir fallet.

 – Eftersom Europaparlamentet inte har möjlighet att gå in och ändra i specifika delar utan tvingas välja om de är för eller mot hela budgetförslaget, är det extremt osannolikt att de skulle rösta nej, säger Janrell.

Alf Svensson (KD), ledamot för Europaparlamentets Utvecklingsutskott, är bekymrad över att inget land har stått upp för biståndet.

 – Jag är mycket bedrövad, det är en avsevärd försämring till vad kommissionen rekommenderade, säger han. Rikare länder i EU har argumenterat för att skära i budgeten, däribland Sverige. Men från svensk sida har man framför allt velat minska jordbruks- och regionalstödet.

Den 13 mars röstade parlamentet om hur fördelningen av jordbruks- och regionalstödet som utgör 40 procent av den totala budgeten ska se ut. Utfallet mötte mycket kritik från olika biståndsorganisationer, bland annat har organisationen Jordens vänner kritiserat beslutet i en rapport. EU:s biståndsbudget fram till 2020 är också viktig för ”Post-2015”, de mål som ska ersätta millenniemålen, och implementeringen av dessa, framför allt eftersom ambitionerna kring ”Post-2015” är stora.

– Detta är ett bakslag eftersom att den nuvarande budgeten redan är otillräcklig i jämförelse med de stora ambitioner som finns kring att uppnå milleniemålen och att ge ökat stöd till arbetet för mänskliga rättigheter och demokratisering, framför allt i de länder som var en del av den Arabiska våren, säger Jessica Janrell.

EU:s ledare har backat ett steg från Europeiska rådets anvisningar att ländernas bistånd ska utgöra 0,7 procent av varje lands BNP år 2015.

– Man måste sluta se bistånd som enbart en utgift. Det är också en investering, och det handlar om att skapa en trygghet globalt. Men nu kommer det bli en försämring i EU:s möjlighet att hjälpa de fattiga. Mindre projekt kommer att slås ihop med större, och man kan komma att avskeda personal. Samtidigt som alla vill ha effektiv kontroll, det går inte ihop, säger Alf Svensson.

En ny policy är landfokuseringen. EU kommer sluta att ge budgetstöd till 19 länder (Argentina, Brasilien, Chile, Kina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Kazakstan, Indien, Indonesien, Iran, Malaysia, Maldiverna, Mexiko, Panama, Peru, Thailand, Venezuela och Uruguay), men däremot kommer man att stötta civilsamhället i dessa länder.

– Concord Sverige är positiva till att EU vill fokusera på låginkomstländer, men anser att man måste ta hänsyn till at 75 procent av världens fattiga fortfarande bor i medelinkomstländer, säger Jessica Janrell.

Concord Sverige är oroliga att EU använder sig av förenklade kriterier, så som BNI. Det finns en risk att EU då missar de interna klyftorna i länder och den ojämna fördelningen av tillgångar inom länder.

– Ett annat problem är att EU saknar utfasningsstrategier som skulle kunna fokusera på hur man ska jobba med fattigdomsbekämpning och ojämn fördelning. I stället planerar man att abrupt avsluta biståndet 1 januari, säger Jessica Janrell.

I september i år ska allt vara klart, och i januari nästa år ska de nya regelverken och instrumenten implementeras. Det är inte bara EU:s samlade bistånd som minskar. Den tredje april släppte OECD-DAC sin årliga statistik över utvecklingsbistånd. Statistiken visar att för andra året i rad minskar biståndet från 15 EU-länder.

Camilla Göth