Go to main navigation

Kambodja

EU:s och Sveriges bistånd krockar

EU:s biståndsprogram Everything But Arms, EBA, har lett till allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, men också allvarliga skador på ekosystemet i Kambodja. Samtidigt ger Sverige stöd till människorättsorganisationer i landet som motarbetarkränkningarna som EU:s bistånd har orsakat. Den konflikten lyfts nu fram av bland andra biståndsorganisationen Diakonia.

EU beslutade år 2009 inom biståndsprogrammet Everything But Arms, EBA, att ta bort importtullar på socker från utvecklingsländer, däribland Kambodja. Programmets mål var att dessa skulle få igång handeln med EU, men i Kambodja har människor tvingats lämna sina hem och ge plats för massproduktion av sockerrör. Enligt kritikerna har minst 40 procent av all jordbruksmark i Kambodja beslagtagits från de rättmätiga ägarna.

– Möjligheter till inkomster från sockerexport har ökat värdet på land, vilket i sin tur har lett till land grabbing – många gånger under mycket brutala former med hjälp av militär och polis, säger Martin Gemzell, landansvarig för Diakonia i Kambodja.

Några av de övergrepp som sker är tvångsvräkningar, inskränkningar av rörelsefriheten och tillslag mot fredliga demonstrationer – och därefter godtyckliga rättsprocesser.

– Jämförelser med Röda Khmertiden kan tyckas osmakliga, men inte sedan tvångsevakueringen från Phnom Penh har så många tvingats lämna sina hem och konsekvenserna på den kambodjanska landsbygden är omfattande, säger Gemzell.

Förra året sköts en 14-årig flicka till döds i samband med en vräkning. I ett annat fall sköts en aktivist till döds för att ha protesterat mot illegal skogsavverkning. I båda fallen hade de inblandade företagen kopplingar till Kambodjas premiärminister.

Cecilia Wikström har i två år drivit frågan om EBA inom EU. Hon vill att tullfriheten på socker stoppas och att EU utreder vad som gått snett med programmet i Kambodja.

– Mänskliga rättigheter sätts fullständigt ur spel med anledning av ett europeiskt program. Det är något vi aldrig kan acceptera, så får det inte gå till, säger Cecilia Wikström till Ekot.

Wikström får medhåll från Karin Gregow vid Forum Syd. EU parlamentet antog en resolution den 23:e oktober förra året,vilken kräver fria och rättvisa val i Kambodja, men som också beskriver en lång lista av kränkningar av mänskliga rättigheter orsakade av EBA.

– Vi anser att EU-kommissionen bör utreda övergreppen mot mänskliga rättigheter vid storskaliga markinvesteringar i sockerodlingar i Kambodja i samband med export av socker till EU, säger Karin Gregow till Ekot.

– Resolutionen kräver att EU-kommissionen överväger ett tillfälligt upphävande av EBA fram till att alla oegentligheter i samband med land grabbing har blivit ordentligt utredda i landet. För att förbättra situationen bör EU nu följa rekommendationen, säger Martin Gemzell.

Flera provinser i Kambodja har fått en prestigefylld ”geografisk ursprungsbeteckning”, vilket kan jämföras med den status regionen Champagne har i Frankrike. I provinsen Kampot till exempel har exporten av exklusiv peppar blivit ett lyft för fattiga odlare. Jordbrukare i Kampot tjänar mer än andra jordbrukare i Kambodja.

Grannprovinsen Kampong Speu, som har fått samma beteckning för sitt palmsocker hoppades på liknande framgångar. Men hittills har massproduktion av sockerrör satt käppar i hjulet för Kampong Speus palmsocker. Palmsockret, som har högre kvalitet och är miljövänligare än sockerrören, har hamnat i skuggan av massproduktionen. Kampotpeppar, också känt som ”det svarta guldet”, säljs för 100 kronor kilot, medan palmsockret endast ger 6 kronor kilot.

Camilla Göth