Go to main navigation

Turkiet

En allt starkare utrikespolitisk aktör

Turkiet har blivit allt aktivare och starkare som utrikespolitisk aktör. Landet påverkas direkt av kriserna i Mellanöstern, särskilt tydligt av det pågående inbördeskriget i Syrien.

Under seminariet ”hur ser Turkiet på sina grannar?”, arrangerat av Olof Palmes internationella center, diskuterade tre paneldeltagare hur Turkiet stärker sina relationer till omvärlden.

– Turkiet har gått från att eftersträva en EU-identitet till att i stället försöka skapa en ny identitet. Det gör man bland annat genom att försöka ha nollproblemsrelationer till sina grannar, sade Hanna Ojanen gästforskare vid Finlands utrikespolitiska institut. 

 Turkiet har tvåsiffriga tillväxtsiffror och stärker ständigt sina relationer till omvärlden, men intresset att bli ett EU-land har till viss del har svalnat. I stället har regeringen uttalat att man möjligtvis vill gå med i Shanghai Cooperation Organization, SCO, som består av Kina, Ryssland, Kazakstan, Tadzjikistan och Uzbekistan. En av SCO:s uppgifter är att bekämpa terrorism, separatism och extremism.

Men enligt Rolf Ekéus, ambassadör och tidigare OSSE:s kommissionär för minoritetsfrågor, ska man ta Turkiets intresse att ansluta sig till gruppen med en nypa salt:

– Jag tror inte att vi ska ta Shanghaipartnerskapet på för stort allvar, det skulle vara ett allt för allvarligt slag mot NATO.
Regionen där Turkiet ligger är en av världens mest turbulenta, med kriget i Syrien som ett exempel. Att vara vän med alla sina grannar är problematiskt – framför allt när grannarna inte är vänner med varandra. Turkiet har tidigare haft konflikter med såväl Grekland som Armenien och Syrien.
– År 1998 var Syrien och Turkiet nära krig, men tio år senare, 2008, hade de frihandelsavtal och ledarna kallade varandra för bröder, sade Ojanen.

Rolf Ekéus beskrev hur Turkiet till en början hanterade den arabiska våren:

– Turkiet stod till en början på både Gaddafis och Mubaraks sida men när man insåg att de var förlorade vände man sig till oppositionen i stället. Det visar på att det inte är en trofast kärlek som Turkiet delar med sig av, sade Ekéus.

Turkiet har den senaste tiden också ökat sin närvaro i Afrika. Antalet ambassader ökar och Turkish Airlines är just nu det enda bolag i världen som flyger till Mogadishu i Somalia. Turkiet växer dessutom inte bara som utrikespolitisk aktör utan också som biståndsaktör. Det senaste året har biståndet vuxit med ungefär 20 procent.

– Turkiet ger stora summor bistånd till Afghanistan och Somalia. Turkiets biståndspolitik är mindre villkorad än EU:s, men mindre ekonomisk än Kinas, med både humanitära och utrikespolitiska mål, sade Ojanen.

 Mikael Sahlin, som tidigare varit ambassadör i Turkiet, beskrev vad han kallade för ”den mindre vackra delen av Turkiet”. Det handlar om hur Turkiet hanterar yttrandefrihet och det faktum att det är det land i världen där flest journalister sitter fängslade, cirka 70 stycken, enligt organisationen Reportrar utan gränser.

– Ett av Turkiets stora problem är att de är världens största fängelse för journalister och att de säger att de har yttrandefrihet fast de inte har det. Det förstör landets image, sade Sahlin.

Men en förändring kan ligga nära i tiden. Just nu väntar regeringen på ett justitiereformpaket – det fjärde i ordningen, som kan komma redan i veckan. Paketet förväntas innehålla bland annat en uppmjukning av anti-terrorlagen.

– Paketet skulle möjligtvis innebära att de journalister, jurister och författare som sitter fängslade skulle bli föremål för en allmän amnesti, förklarade Sahlin. 

 Turkiet har ambitiösa planer att utvecklas, och planerar att bygga både fler kärnkraftverk och flygplatser.

– Det var länge sedan det var så spännande att följa Turkiet. Kanske misslyckas man hantera alla sina relationer och att komma fram en ny författning, men det återstår att se, avslutade Sahlin.

Camilla Göth