Go to main navigation
Shora Esmailian

Foto: Frida Svensson

Klimatet

”En rik människa orsakar större utsläpp”

En ung, frisk person springer snabbare än en gammal och sjuk. Så beskrev författaren och journalisten Shora Esmailian klimatflyktingars situation när hon besökte FUF, Föreningen för Utvecklingsfrågor. – De som drabbas först och värst av klimatförändringarna är de som har väldigt lite från början.

Översvämningar, stormar och extrem torka. Det är följderna av de klimatförändringar världen genomgår just nu – och de människor som drabbas mest är de fattiga.

Shora Esmailian är aktuell med reportageboken Ur askan – Om människor på flykt i en varmare värld. I den beskriver hon följderna av de naturkatastrofer som till exempel Egypten, Kenya och Pakistan upplevt de senaste åren.

– Även om översvämningar och torka har förekommit tidigare i de här länderna så är detta något helt annat. Den globala uppvärmningen som orsakas av växthusgaserna har gjort att väderförhållandena blir alltmer extrema, säger Shora Esmailian.

Ångorna från Stilla havet nådde förut Afrikas horn i form av nederbörd, men dagens extrema uppvärmning gör att lasten i molnen blir tyngre än tidigare och de hinner inte fram. Det medför översvämningar på vissa ställen och torka på andra.

 I takt med att haven stiger så sjunker Nildeltat. Havsvatten sipprar in i den bördiga jorden och saltet förstör odlingsmarkerna. För att höja marken måste människor forsla dit sand från sanddyner, vilket minskar det naturliga skyddet mot stormar och havsvågor.

Shora Esmailian berättar om familjen Halawani i Egypten, Alia Bibi i Pakistan och Margret Lopuas i Kenya som alla har något gemensamt. De har fått sina hem och hemtrakter förstörda i olika naturkatastrofer. Hon visar en bild av en stad som byggts upp av tält utanför Karachi i södra Pakistan.

– Sommaren 2010 var detta en av platserna som många flydde till efter de kraftiga översvämningarna som drev miljoner människor på flykt. När de trodde att det skulle vara säkert att återvända hem fanns det inget kvar. Regnet hade spolat bort marken som de bodde och odlade på.

De som drabbas hårdast är kvinnorna. De tvingas gå längre och längre för att hitta vatten och ved och i flyktinglägren är det de som tar hand om barnen. 1 700 förlossningar skedde varje dag på flykt från Pakistans översvämningar, enligt FN, och vid 250 av dessa uppstod komplikationer.

– Väldigt många flyr inom länderna vid naturkatastrofer, men människor kommer att tvingas flytta på sig allt längre hela tiden. Och det krävs resurser för att emigrera, resurser som de inte har, säger Shora Esmailian.

Människor som tvingas fly på grund av klimatförändringar klassas i dag inte som flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention. Fara och förföljelse på grund av politisk åsikt, etnicitet eller religion är några av kraven för att omfattas av konventionen. Men inte om man drabbats av en katastrof orsakad av klimatet.

 – Det behövs en tydligare definition på vem som är klimatflykting, menar Shora Esmailian.

Hon anser att västvärlden har en skyldighet att ta sitt ansvar för den livsstil som orsakar de globala utsläppen.

– Människor i fattigare delar är offer för något som de inte har någon skuld i. De som drabbas har samma tankar och drömmar som vi i västvärlden och det måste vi sluta ignorera.

Frida Svensson