Go to main navigation
Tarja Halonen

Foto: Frida Svensson

Utveckling

Halonen lyfte fram kvinnors roll

En hållbar utveckling kan inte uppnås utan kvinnors fulladeltagande. Det sade Finlands förra president Tarja Halonen när hon höll i årets Dag Hammarskjöldföreläsning i Uppsalas universitetsaula. – Att kvinnorna hämtar vatten och står för matförsörjningen i utvecklingsländer glöms ofta bort i statistiken.

Engagemang, humanism och internationell solidaritet och samarbete. Det är värden som FN:s andre generalsekreterare Dag Hammarskjöld stod för, och som genomsyrar de årliga föreläsningarna som har anordnats sedan 1998 till hans minne.Syftet är, förutom att betona dessa värden, inspirera dem som arbetar inom områdena, särskilt yngre generationer.

I år hölls Dag Hammarskjöldföreläsningen av Tarja Halonen, Finlands president 2000-2012. Hon är engagerad i fattigdomsbekämpning, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter och har flera internationella uppdrag inom bland annat FN och Internationella arbetsorganisationen, ILO.

Tarja Halonen var parlamentsledamot i 21 år innan hon valdes till president och har tidigare varit både utrikesminister, justitieminister och socialminister.

I talet tog hon sin utgångspunkt i kvinnans roll i en hållbar värld.

– Trots att kvinnan oftast bär ansvaret i hemmet har mannen fler rättigheter. Därför är svårigheterna med att kombinerahem och arbete till största delen kvinnans problem.

Befolkningsökningen spelar en viktig roll i steget mot en hållbar utveckling och där blir kvinnors position extra tydlig.

– Det är en känslig fråga eftersom det rör ämnen som sexuell och reproduktiv hälsa, men det handlar om mänskliga rättigheter för halva jordens befolkning. Både förra årets brutala gängvåldtäkt i Indien, och det tidigare mordförsöket på skolflickan Malala i Pakistan, påminner om bristerna i kvinnors rättigheter, sade Tarja Halonen.

Hon poängterade att frågan om sexuella rättigheter är viktig att lyfta överallt, även i Europa. Det pågår en positiv utveckling i flera länder när det gäller samkönade äktenskap,samtidigt växer diskrimineringen mot sexuella minoriteter på många andra platser. Likaså rätten till säker abort.

Hon talade också om kvinnans roll i fredsarbete. Majoriteten av väpnade konflikter leds av män, och majoriteten av offren är kvinnor.

– Genom träning och utbildning har kvinnor större chans att delta i fredsprocesser. Och det är nödvändigt att förbereda sig ordentligt för både naturliga och människoorsakade katastrofer. Det är inte lätt att förändra världen, men vi kan aldrig förändra något om vi inte försöker. Jag känner att det är dags för en ny värld, avslutade Tarja Halonen.

Frida Svensson