Go to main navigation

Interpellationsdebatt

Hillevi Engström: ”Politik kan alltid förfinas”

Hur ska regeringen återställa förtroendet för hanteringen av biståndsmedel? Det var Kenneth G Forslunds (S) huvudfråga till biståndsminister Hillevi Engström (M) under tisdagens interpellationsdebatt i riksdagen, där de båda hade vitt skilda åsikter om den nuvarande svenska biståndshanteringen.

Biståndsministern menade att regeringen är på rätt väg och att det bara behövs små justeringar. Kenneth G Forslund efterlyste å sin sida en strategi för att återställa förtroendet för hanteringen av svenska biståndsmedel.

Under interpellationsdebatten i riksdagen mellan biståndsminister Hillevi Engström och Socialdemokraternas biståndspolitiska talesperson Kenneth G Forslund, lyfte den senare fram den kritik mot regeringens hantering av biståndsmedel som förekommit i medier på senare tid.

– Biståndsministerns och den tidigare statssekreterarens löner utbetalades under fyra års tid med biståndspengar. Man sade att det var enligt regelverket, men enligt OECD:s biståndskommitté DAC är det i gråzonen för vad som kan anses vara tillåtet, sade Kenneth G Forslund.

Hillevi Engström undvek att direkt kommentera löneutbetalningarna, och delade inte Kenneth G Forslunds syn på att förtroendet måste återupprättas.

– Jag anser att OECD:s rapport var positiv. Vi har fått ett kvitto på att vår hantering av biståndsmedel har högt förtroende, menade hon.

Biståndsministern återkom debatten igenom till orden transparens, omfattande granskning och resultatbaserat bistånd.

Hon var noga med att betona hur omfattande granskningen är av biståndsverksamheten och underströk flertalet gånger att öppenhet är av högsta vikt.

Kenneth G Forslund fokuserade i sin tur på att försöka påvisa att hanteringen av biståndsmedel inte skötts på ett ansvarsfullt sätt, och han lyfte gång på gång problematiken kring de omdiskuterade löneutbetalningarna.

– Om utbetalningarna var enligt regelverket, varför ändrade ni då metod innan detta uppdagades? Och varför behövs en striktare regeltillämpning om detta var enligt OECD-DAC:s regelverk?

Hillevi Engström svarade med att man alltid ska sträva efter att förbättra och förfina sin politik.

– Jag tycker att det var ett klokt beslut att ändra avräkningsmodellen den 1 januari 2013 när det gäller biståndsministerns och statssekreterarens löner. Jag tycker personligen inte att det räcker att hålla sig till reglerna. Det kan vara klokt att hålla sig en bit ifrån vad som är tillåtet, sade hon.

Svaret välkomnades av Kenneth G Forslund som höll med om vikten av att ha ett säkerhetsavstånd inom dessa frågor.

– Jag tycker att det är en mycket klok hållning som biståndsministern har. Jag kan bara beklaga att regeringen inte har haft den hållningen tidigare, avslutade han.

Per Engström