Go to main navigation

Cida

Kanadas biståndsmyndighet läggs ner

Kanadas regering har beslutat att Cida, den kanadensiska motsvarigheten till Sida, ska läggas ner.
I stället kommer utvecklingsfrågor att skötas genom ett nytt, stort departement som även ska inkludera utrikespolitik och internationell handel. Beskedet har fått blandade reaktioner. Medan många ser nya möjligheter, anser kritiker att det finns risker med att sammanfläta utvecklingsfrågor med ekonomiska intressen. Svenska dagbladet skriver på sin ledarsida att Sverige borde göra samma sak. http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/det-behovs-nagot-modernare-an-bistand_8031350.svd