Go to main navigation
El Salvador

El Salvador

Foto: David Isaksson

El Salvador:

Kritik mot att biståndspengar ska investeras i skyddade områden

Salvadoranska aktivister är kritiska till att landets regering planerar att använda biståndspengar från USA för att utveckla landets kustremsa för att kunna locka till sig turister. Kritikerna menar att satsningen utgör ett hot mot miljön.

– De naturområden som vi så länge kämpat för att skydda kommer att drabbas hårt om investeringarna genomförs i dessa kustområden, säger Amílcar Cruz García, som är ordförande för Asociación Mangle, en lokal organisation i den sydöstra provinsen Usulután.

USA har erbjudit El Salvador ett biståndspaket på motsvarande 277 miljoner dollar i syfte att utveckla landets kustområden.

Pengarna kommer genom det amerikanska biståndsorganet Millennium Challenge Corporation, som skapades av den amerikanska kongressen 2004 för att hjälpa utvecklingsländer att bekämpa fattigdom. Amílcar Cruz García säger att biståndspengarna bör användas till att bygga skolor, vägar och hälsovårdskliniker.

– Men vi oroas över investeringar i den privata turismsektorn, säger Cruz García till IPS.

Hans organisation är en av flera som bedrivit många projekt för att skydda naturreservaten kring Jiquilisco-bukten och floden Jaltepeques mynning. Områdets ekosystem är mycket känsligt och en plats där hotade djurarter bygger bo, och är därför skyddat av flera konventioner och utlyst som ett biosfäriskt reservat av FN-organet Unesco.

Enligt Álvaro Moisés, ordförande för miljöorganisationen Salvanatura, är det fock fortfarande tillåtet att bedriva fiske i regionen, samt att i enlighet med lokala föreskrifter genomföra infrastrukturella satsningar. Och det är detta juridiska kryphål som kan bana vägen för investeringar i turismsektorn i området.

Landets vänsterregering under president Mauricio Funes har som mål att med hjälp av privata investerare skapa jobbtillfällen för regionens ungdomar, samt satsa på en utbyggnad av regionens vägar, vattendistribution och elnät. Mauricio Cruz, ordförande för ett lokalt kooperativ i den lilla staden Salinas El Potrero, menar dock att lokalbefolkningen känner sig hotade av de planerade investeringarna. En satsning på turism riskerar enligt honom att leda till att flodmynningen, vars vatten befolkningen använder vid sina räkodlingar, förorenas.

– Vi är mycket välorganiserade och vi kommer inte att tillåta att det byggs ett jättelikt hotell i närheten av våra odlingar, säger han.

Flera företag har visat sitt intresse för att investera i området. Promar, en sammanslutning för salvadoranska företag, vill bygga flera lyxhotell och till och med en ny flygplats i den närliggande provinsen La Unión.

Promars chef Marco Guirola säger till IPS att han kan förstå den oro som lokalbefolkningen känner, med tanke på att de historiskt har varit marginaliserade. Men enligt Guirola är det inte längre möjligt att genomföra satsningar som skadar miljön och kränker lokalbefolkningens rättigheter. Han menar att det går att göra stora turisminvesteringar även i ett område som är så känsligt som ett naturreservat.

Landets minister med ansvar för turism, José Napoleón Duarte, säger till IPS att han aldrig skulle ställa sig bakom ett projekt som inte var miljömässigt hållbart. Flera experter menar dock att de framtida investeringar bör granskas av en oberoende utredare. Álvaro Moisés vid Salvanatura menar att en sådan utredning skulle vara betydligt mer noggrann än de miljöutredningar som landets lagar föreskriver.

Edgardo Ayala