Go to main navigation

Ny rapport

"NAI bör tillhöra Uppsala universitet"

Det finns inga skäl att bedriva Nordiska Afrikainstitutet, NAI, i myndighetsform. Det anser Statskontoret, som i en rapport föreslår att institutet i stället ska vara en del en del av Uppsala universitet. – Vi välkomnar rapporten, men vet ännu inte hur ett sådant beslut skulle påverka oss, säger Iina Soiri som är direktör på Nai.

NAI är ett centrum för forskning, dokumentation och information om det moderna Afrika. Statskontorets generaldirektör, Yvonne Gustavsson, menar att styrkan hos institutet är forskningen och att den kan ges bättre förutsättningar inom ett lärosäte.

Eftersom NAI sedan länge har samarbetat med Uppsala universitet lämpar det sig bäst. Statskontoret menar också att ”institutet inte har lyckats bli den rådgivare för utformningen av biståndspolitiken som regeringen har förväntat sig”.

 – Nordiska Afrikainstitutet har en unik kombination av forskning, rådgivning om afrikafrågor och spridande av information om en kontinent som växer mycket snabbt. Jag tror att det ligger i allas intresse att fortsätta tillhandahålla sådan kunskap på ett bra sätt, säger Iina Soiri.

Hon menar att det självklart finns en oro över att inte kunna bistå med samma sorts tjänster, eftersom ett universitet inte alltid har budget för att täcka den sortens arbete som institutet bedriver i dag när det gäller kommunikation och information.

Men förslaget kan också innebära en möjlighet att bli ännu bättre, menar hon. I dag finansieras och styrs Nai gemensamt av de fem nordiska ländernas regeringar.

 – För oss är det också viktigt att konsultera de andra nordiska länderna om hur de ser på rapportens förslag, säger Iina Soiri.

Frida Svensson