Go to main navigation

Forskning

Ny studie om Stockholm och Bogota

Rättssociologer vid Lunds universitet har inlett ett forskningsprojekt i samarbete med Bogotas före detta borgmästare för att kartlägga stockholmarnas syn på medborgarskap.

– Vi vill få fram siffror på hur stockholmarna ser på lagar, regler och normer. Sedan kan det bli intressant att jämföra med andra storstäder i Sydamerika där samma undersökning gjorts, berättar Mathias Baier, rättssociolog på Lunds universitet.

Till sin hjälp har de svenska forskarna den colombianske matematikern och filosofen Antanas Mockus, som utformat en 50 frågor lång enkät med syftet att ta reda på medborgarnas attityder i frågor som rör allt från kökultur till våld mot kvinnor. När Mockus 1993 tog över posten som borgmästare i Bogota brottades staden med enorma problem med våld, korruption och kaotisk trafik.

Med hjälp av excentriska och innovativa metoder lyckades Mockus på tio år förändra medborgarkulturen i Bogota och mer än halvera antalet mord och dödsoffer i trafiken. Med humor, symboler och teatraliska uppvisningar fick han invånarna att tänka efter och engagera sig.
Mockus skickade bland annat ut 420 mimare för att dirigera om trafiken och gå efter och härma dem som inte följde reglerna. Han införde särskilda kvinnonätter, där männen uppmanades stanna hemma och ta hand om barnen medan kvinnorna fick en chans att känna sig säkra i staden nattetid. Han distribuerade även ut 350 000 ”tummen upp” och ”tummen ner” kort som man kunde visa upp för varandra för att uppmuntra eller avråda från ett visst beteende.

Grundtanken var att kunskap skulle ge bogotaborna möjlighet att reflektera över sina handlingar och visa mer hänsyn mot varandra.
Nu ska den före detta borgmästaren tillsammans med rättsociologer från Lunds universitet kartlägga stockholmarnas beteende i olika frågor som rör medborgarskapet.

En arbetshypotes är att det egentligen inte är lagarna som är avgörande för hur människor uppför sig, utan sociala normer. Folk har en tendens att göra det som alla andra gör. Men det finns inga studier från senare år som riktar sig mot hela befolkningen, bara vissa sektioner, som en skola eller en arbetsplats.

– Medborgarskap innebär inte bara vilket förhållande jag som individ har till staten, utan också till andra individer i samhället. Finns det skillnader på hur man bygger upp kontrakt mellan människor i Sverige och andra delar av världen? Hur reagerar man när någon går före i kön? Eller felparkerar? Vi är intresserade för varför man följer eller inte följer en viss lag, berättar Baier.

Axel Salomonsson