Go to main navigation

Praktikanter

Nya grupper söker biståndspraktik

Intresset för att göra praktik utomlands växer, enligt We Effect (före detta Kooperation utan gränser). 240 personer har sökt till de 18 praktikplatser som organisationen erbjuder i Latinamerika och Afrika i år. Det är en dubblering från året tidigare. Drygt 30 procent av de sökande har läst en utbildning inom ekonomi, marknadsföring eller administration.

– Det är extra glädjande att många personer från utbildningar som traditionellt inte förknippas med bistånd söker sig till oss. Personer med dessa kunskaper behövs inom biståndssektorn, men vår erfarenhet är att de tidigare oftast sökt sig till den privata sektorn, säger David Fältén, praktikantsamordnare på We Effect.

Drygt 30 procent av de sökande har läst en utbildning inom ekonomi, marknadsföring eller administration. Det är tre gånger så många som året innan. Över hälften av de sökande har studerat samhälle, juridik och psykologi. Även det är en ökning från föregående år. Bland de sökande återfinns även personer med bakgrund inom internationella relationer, global utveckling, men även naturvetenskapliga ämnen, såsom agronomi och veterinärutbildningar.

Även antalet utlandsfödda svenskar som söker praktik har ökat, med kandidater från exempelvis Pakistan, Uganda och Sydkorea.

– Jag tror många är intresserade av möjligheten att arbeta internationellt, men kanske tänker att man då måste ha läst statsvetenskap eller globala studier. Det vi försöker göra, och verkar ha lyckats med i år, är att få personer med bakgrund inom andra områden att se att vi är intresserade av även deras kunskaper, säger David Fältén, praktikantsamordnare på We Effect.