Go to main navigation
AP fonderna

Foto: Frida Svensson

Landgrabbing

Pensionspengar investeras med bristande insyn

Andra AP-fonden köper upp mark i Brasilien, men vill av affärsmässiga skäl inte avslöja var. Det skriver Swedwatch i en ny rapport. – Transparens och insyn är en förutsättning för att kunna följa upp miljö- och arbetsförhållanden inom jordbruket, sade rapportens författare Malena Wåhlin, på ett seminarium om mark som handelsvara.

En växande befolkning och större efterfrågan på mat, biobränsle och djurfoder gör att odlingsbar mark ökar i värde. Nu lockar den till sig en ny typ av investerare, nämligen banker, företag och pensionsfonder. Andra AP-fonden, AP2, bildade 2011 bolaget TIAA-CREF Global Agriculture, TCGA, tillsammans med den amerikanska pensionsfonden TIAA-CREF.

Syftet var att köpa jordbruksmark i bland annat Brasilien, för att sedan hyra ut till stora jordbruksföretag.

– Det är en säker och stabil investering, sade Christina Olivecrona, hållbarhetsanalytiker på AP2, på seminariet som anordnades av Forum Syd, FIAN-Sverige och Latinamerikagrupperna.

Men enligt Swedwatch, som granskar svenska investeringar utomlands, är grödor som nu produceras på TCGA:s mark förknippade med allvarliga risker när det gäller miljö och mänskliga rättigheter. Både soja- och etanolproduktion påverkar den biologiska mångfalden, användningen av kemiska bekämpningsmedel är bland den högsta i världen och industrin hotar försörjningen av vatten och mat för ursprungsbefolkningen.

Swedwatch har inte kunnat göra några fältstudier på plats om hur investeringarna påverkar mänskliga rättigheter och miljö på marken som TCGA köpt, eftersom AP2 inte vill berätta var marken finns. De menar att det skulle öka konkurrensen och därmed riskera att minska avkastningen.

– Det ligger i det allmännas ekonomiska intresse att informationen inte lämnas ut, sade Christina Olivecrona.

Enligt rapporten är AP2 en av norra Europas största pensionsfonder och förvaltar 241,5 miljarder kronor. Uppdraget de fått från riksdagen är att långsiktigt maximera avkastningen på det svenska pensionskapitalet genom att förvalta det med låg risk. Samtidigt ska hänsyn tas till miljö och etik. AP2 menar att de lägger stor vikt vid hållbarhetsfrågor.

Men två av företagen som är involverade i TCGA:s markinvesteringar har tidigare varit anklagade för kränkningar av mänskliga rättigheter. Och någon miljöbedömning eller kontroll av arbetsförhållanden på jordbruken görs inte efter att marken har arrenderats ut.

Ednalva Moreira representerar MST, en del av småbrukarnätverket Via Campesina, som värnar om det småskaliga jordbruket. Hon ser en utveckling i Brasilien och hela Latinamerika som domineras av multinationella företag. Storskaliga jordbruk slår ut de småskaliga menar hon.

 – En sådan produktion respekterar inte naturens gränser. Den skadar mångfalden, leder till slavliknande arbete och uppmuntrar till en konsumtion som inte är hållbar i dag.

På de 60 000 hektar mark som TCGA hittills köpt upp odlas soja, sockerrör, bomull och majs i stor skala. Men vinsterna stannar inte kvar i landet. Medan MST menar att storskalig produktion leder till konsekvenser för lokalbefolkningen anser AP2 att landet behöver både små- och storskaligt jordbruk.

– Hur långt vi behöva ska ta ansvar för indirekta processer? sade Christina Olivecrona.

Frida Svensson