Go to main navigation

Informationsstödet

"Regeringen styr opinionsarbetet"

Sveriges minskade stöd till civilsamhällets informationsarbete kring utvecklingsfrågor skiljer sig från övriga EU. Dessutom har regeringen infört begränsningar för vilka frågor organisationer får bilda opinion kring. Det visar en ny rapport från Concord Sverige. – Sverige utmärker sig på ett negativt sätt i den här frågan, vilket är helt orimligt, sade Hans Linde (V) under ett seminarium i Stockholm.

2010 svängde den svenska regeringen 180 grader när biståndsorganisationernas bidrag till informationsaktiviteter i Sverige mer än halverades, från 128 miljoner till 60 miljoner kronor. Nu har nätverket Concord Sverige tagit fram en rapport om Sidas informationsbidrag där det framgår att Sverige skiljer sig från andra länder i Europa genom att minska stödet till påverkansarbete.

Enligt rapporten har det dessutom under perioden 2010-2014 för första gången införts begränsningar för vilka frågor som mottagare av Sidas informationsanslag får bilda opinion kring. Frågan om informationsstöd var en av de hetaste frågorna under ett seminarium anordnat av Concord Sverige, där representanter från fem riksdagspartier deltog.

– Det är inte så att infobiståndet har avskaffats, men visst har det minskat. Vi har istället prioriterat att lägga en större bit pengar direkt till de fattigaste, sade Christian Holm, (M).

Han menade att Sverige inte i alla lägen behöver ha exakt samma strategi som EU och fick medhåll från Désirée Pethrus, (KD).

De övriga tre partirepresentanterna var desto mer kritiska. De var överens om att det bästa vore att återföra informationsanslaget till den nivå det låg på innan 2010.

– Jag är väldigt frågande till den smakpolis som införts för vad som är god information. Vi måste stå upp för det fria ordet och för en bred debatt kring biståndet, sade Kenneth G Forslund (S).

Hans Linde (V) menade att Sverige sticker ut på ett negativt sätt i den här frågan jämfört med övriga Europa.

– Ska vi ha ett svenskt utvecklingsarbete av hög kvalitet måste vi också ha en biståndsdebatt i Sverige av hög kvalitet. Vad gäller presstödet har vi beslutat att vi inte vill ha en polis som avgör vad som är bra eller dålig media. Men vad gäller informationsstödet så kan man tydligen gå in och politiskt styra vad som är okej att använda det till, sade han.

Christian Holm (M) höll inte med om regeringen tystar åsikter.

– Vi har vår vision om biståndet och det är inte konstigt om den synen genomsyras ute i verksamheten. Om en annan regering kommer till makten antar jag att det blir en annan vision som dominerar.

Per Engström

Läs mer http://www.concord.se/wp-content/uploads/Opinionsbildning-och-påverkansarbete-FINAL.pdf