Go to main navigation
Afghanistan

Foto: SAK

Afghanistan

SAK startar sjuksköterskeutbildning

I Afghanistan nekas kvinnor ofta vård om det inte finns någon kvinnlig vårdpersonal. För att förändra detta har Svenska och Norska Afghanistankommittén startat en sjuksköterskeutbildning för kvinnor från landsbygden.

Projektet finansieras av Sida och 24 kvinnor från området öster om Kabul, i Laghmanprovinsen, ska under en tvåårsperiod utbildas till landsbygdssjuksköterskor och de ska främst arbeta med förebyggande vård.

Utbildningen följer en nationell undervisningsplan och efter två år får kvinnorna arbete på en klinik i eller i närheten av det distrikt de kommer från. Hittills har initiativet varit väldigt uppskattat.

– Vi har upplevt att det finns ett enormt starkt stöd inom provinsen, trots att den är ett av Afghanistans mest konservativa områden. Det har inte varit några problem med rekrytering och de olika byråden har varit väldigt engagerade, berättar Jörgen Holmström, programchef för Svenska Afghanistankommittén, SAK, på telefon från Kabul.

Jörgen Holmström förklarar att de kliniker som finns i landet är mansdominerade, vilket skapar problem för kvinnor som är i behov av vård i ett land där synen på hur kvinnor och män bör interagera är olik den i väst. En sjuk kvinna tillåts sällan att ta emot vård från en man.

– Kvinnor i Afghanistan har svårt att få sjukvård när de är i behov av det på grund av att det inte finns några kvinnliga sköterskor i landet och det är sällan accepterat för en kvinna att ta emot vård av en manlig skötare, säger Holmström.

Hälsoministeriet i Afghanistan har satt kriterier för vilka kvinnor som blir utvalda.

– Tillsammans med byråden väljer vi ut kvinnor som har någon typ av grundläggande utbildning, en stark länk till byn, men också såklart ett intresse.

Tidigare har Svenska Afghanistankommittén drivit en utbildning för barnmorskor med hopp att minska mödra- och barnadödligheten. Initiativet till och strukturen på sjuksköterskeutbildningen liknar barnmorskeutbildningen, men nu är målet ett annat.

– Det långsiktiga målet är framför allt att stärka kvinnors rätt till hälsovård i ett land där det inte är accepterat för kvinnor att söka vård.

Camilla Göth