Go to main navigation
Gunilla Carlsson

Foto: Jesper Bengtsson

Biståndsministern

Samtal om samarbete med SAAB

Ett närmare samarbete mellan utrikesdepartementet och SAAB. Det var företagsledningens önskemål när biståndsminister Gunilla Carlsson under måndagen var på besök på SAAB i Linköping.

– Vi använder inte tillräckligt väl den kompetens som finns hos svenska företag som är verksamma i andra länder, sade Carlsson. Samtidigt betonade hon att det inte handlade om att biståndsmedel ska gynna svenska företag.

Lars-Erik Wige, SAAB:s affärsområdeschef för support och service, beskrev hur företaget gått igenom en förändring under de senaste åren. Från att ha varit ett utpräglat svenskt företag, främst inom försvarsindustrin, är man i dag rotat med verksamhet som berör service och tjänster i en rad länder. Han lyfte bland annat fram insatser som man gjort för vattenrening och annan infrastruktur i Pakistan och Somalia och han betonade hur företaget kan förse länder med utrustning för bland annat flygövervakning.

– På grund av era produkter är ni antagligen ute på nya marknader tidigare än många andra företag, sade Gunilla Carlsson. Det handlar inte om att gynna svensk industri, men SAAB får erfarenheter av att arbeta i svåra områden som kan komma även biståndet till nytta.

På en direkt fråga om det inte var känsligt för just biståndsministern att tala om samarbete med försvarsindustrin svarade hon:

– Det finns förstås en kittling i det, men om man tittar på hur SAAB är verksamt i exempelvis Mogadishu eller Kongo, då ser jag mer att man jobbar med serviceverksamheter och civila tjänster, och då finns det ett tekniskt kunnande för att förebygga kriser som är viktigt.

Gunilla Carlsson fick även en direkt fråga av SAAB:s CSR-ansvariga, Marie Trogstam, om hon kunde tänka sig att samarbeta kring yrkesutbildningar i utvecklingsländer. SAAB har en sådan verksamhet, bland annat i Indien.

– Vi vill gärna se om vi kan göra den sortens saker tillsammans med UD, sade Trogstam.

Efter samtalet – som var öppet för de närvarande journalisterna – berättade Trogstam också att hon inte såg det som kontroversiellt att biståndsministern diskuterar samarbete med ett företag som i huvudsak är verksamt inom försvarsindustrin.

– Säkerhet är en grundförutsättning för utveckling, och vi finns redan närvarande i många av FN:s fredsbevarande insatser, sade hon.

Gunilla Carlsson gav inget officiellt svar på frågan om att samarbeta kring utbildningar, men hon var tydlig med att regeringen gärna skulle hjälpa svenska företag på en punkt; att vinna fler upphandlingar inom FN.

– Sverige är en av de stora bidragsgivarna till FN, ändå vinner svenska företag förhållandevis få upphandlingar, och det vill vi gärna ändra på.

Under besöket fick biståndsministern bland annat studera en SAAB 340 som byggts om till spaningsplan. Företrädarna för SAAB berättade att planet kan användas för flygövervakning, till exempel av fiskevatten eller för att kontrollera pirater utanför Afrikas horn.

Jesper Bengtsson