Go to main navigation

Bistånd

Slut på bistånd till Latinamerika?

I ett utkast till budget för 2014-2016 föreslår biståndsmyndigheten Sida att Sverige ska fasa ut biståndet till Colombia, Bolivia och Guatemala. De är de enda tre länder i Latinamerika som i nuläget får bilateralt bistånd från Sverige.

Källor som OmVärlden varit i kontakt med betonar att det bara är ett utkast, och att Sidas styrelse i går skickade tillbaka förslaget till tjänstemännen för omarbetning. Ett konkret förslag skall vara klart nästa vecka och skickas till regeringen.

Enligt OECD/DAC är de tre länderna i Latinamerika att klassificera som medelinkomstländer, och den svenska regeringen har tidigare slagit fast att det svenska biståndet ska röra sig bort från sådana. Istället ska satsningarna öka på de allra fattigaste.

Samtidigt lever många i extrem fattigdom även i dessa länder. I Bolivia är över hälften av befolkningen fattig, och i det utkast som nu skickats tillbaka för omarbetning slår Sida fast att ett fortsatt svenskt bistånd trots allt skulle kunna göra nytta.

”Alla samarbeten i Latinamerika skulle kunna omhänderta större volymer och generera resultat”, konstaterar myndigheten.

Om förslaget att fasa ut det bilaterala biståndet till Bolivia, Colombia och Guatemala kvarstår efter omarbetningen lär det väcka stor debatt bland biståndsorganisationerna.

– Vi är i och för sig inte så förvånade, säger Bo Forsberg på Diakonia. Det har legat i pilens riktning under en längre tid att de återstående länderna i Latinamerika ska fasas ut. Men för oss blir detta ytterligare ett bevis på att biståndspolitiken numera bestäms bakom lyckta dörrar. Det har varit flera fall på senare tid där alla organisationer som arbetar med biståndet ställts inför fullbordat faktum. Allt tal om transparens och öppenhet är bara snack.

Jesper Bengtsson