Go to main navigation
MSB

Foto: Stig Dahlén

Filippinerna

Svenskt stöd till katastrofområde

Sida stödjer akuta insatser på Filippinerna via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Internationella Röda Korskommittén. I ett första skede bidrar Sverige via Sida med 50 miljoner kronor.

Enligt de senaste rapporterna har minst 10 000 människor omkommit och uppemot tio miljoner människor drabbats till följd av tyfonen Hayians framfart den 9 november. Katastrofens omfattning är fortfarande svår att överblicka.

Lördagen den 9 november drog tyfonen Hayian in över Filippinerna och skapade stor förödelse. Minst 10 000 människor uppskattas ha omkommit, 580 000 har tvingats lämna sina hem och uppemot tio miljoner har drabbats.

De akuta insatserna riktas till överlevande och skadade där hjälp med mat, rent vatten, vård och tak över huvudet är prioriteras.
Sida ger i ett första läge fem miljoner i stöd till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och 15 miljoner till Internationella Röda Korskommittén, som är på plats på Filippinerna. 

Ett Herculesplan, lastat med basläger och kommunikationsutrustning, lyfte under måndagen från Örebro flygplats, och under tisdagen avreste 21 personer med expertkunskaper inom IT, kommunikation och sjukvård från Arlanda.

– Vi agerar snabbt på den vädjan om nödhjälp som den filippinska regeringen har skickat, och kontoren och materielen som flygs ner ska underlätta samordningen av det bistånd som är helt livsnödvändigt och som lär strömma in i landet nu, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Sida i ett pressmeddelande.

Än så länge är katastrofen på Filippinerna svår att överblicka och det är svårt att få en uppfattning om behovens storlek. Vägar är i det närmaste oframkomliga och det är näst intill omöjligt att kommunicera via telefon. FN fruktar för den situation som kommer möta dem när de når de mest utsatta delarna av Filippinerna.

Sida har beredskap för ytterligare stödinsatser. Exempelvis har redan Rädda barnen och Svenska röda korset förvarnat Sida om att de kommer att begära stöd till akuta insatser.
Ett stort antal av civilsamhällets organisationer har startat insamlingar till insatser på Filippinerna.

Per Engström