Go to main navigation
Vietnam

Foto: Johan Resele

Bye bye Bai Bang

Sverige avslutar bistånd till sju länder

Sida avvecklar biståndet till sju länder från och med årsskiftet. Sedan 2009 har det svenska biståndet till Namibia, Sydafrika, Botswana, Indien, Indonesien, Kina och Vietnam bedrivits genom så kallad aktörssamverkan. Nu är förhoppningen att relationerna ska leva vidare utan biståndsmedel.

– Det är viktigt att Sverige och svenska organisationer fortsätter att bistå med kunskap kring demokratibygge, civilsamhällets roll och tolerans, säger journalisten Marika Griehsel, mångårig afrikakorrespondent för SVT.

Vid årsskiftet avslutar Sverige biståndssamarbetet med sju länder – Namibia, Sydafrika, Botswana, Indien, Indonesien, Kina och Vietnam. Beslutet att koncentrera svenskt bistånd till färre länder togs redan 2007 och fokus ligger på att rikta bistånd från medelinkomstländer till låginkomstländer.

Det traditionella utvecklingssamarbetet med de sju länderna omvandlades hösten 2009 till ett bredare samarbete kallat aktörssamverkan. Fokus har legat på att bredda och fördjupa relationerna mellan Sverige och länderna inom bland annat handel och det civila samhället. Från svensk sida finns ett intresse för att relationerna med länderna ska bestå även utan biståndsmedel.

– Regeringen har uttryckt att Sverige kommer att verka för att bland annat öka det kommersiella utbytet, berättar Åsa Hedén, chef för selektivt samarbete på Sida i ett pressmedelande.

Marika Griehsel tror att enskilda organisationer i Sydafrika kan komma att drabbas om de inte får fortsatt stöd. Hon understryker vikten av att Sverige och svenska organisationer bidrar med kunskap kring demokratibygge och civilsamhällets roll, även i framtiden.
Hon pekar på att det historiskt har funnits ett starkt och respektfullt samarbete mellan Sverige och Sydafrika.

– Under åren av apartheid var det svenska stödet till anti–apartheidkampen oerhört viktigt. Och med tanke på det maktmissbruk och den korruption som har kommit att prägla ANC:s styre de senaste fem åren, är stödet lika viktigt i dag, säger hon.

Flera av biståndsprojekten har pågått under många decennier. Indien har fått svenskt bistånd ända sedan 50-talet.

– Jag tycker det är rätt att Sverige ur ett biståndsperspektiv nu lämnar Indien. Många av insatserna har varit bra, exempelvis för flickors/kvinnors hälsa och för miljön, och jag är övertygad om att samarbetet kommer att fortsätta att utvecklas länderna emellan, säger Jan Essner, mångårig medarbetare och landstrateg på Sida.

Han tycker också att det är rätt att Sverige avslutar biståndssamarbetet med Vietnam.

– Sverige har varit en viktig och betrodd partner som gett stöd till särskilt känsliga områden som korruptionsbekämpning. Förhoppningsvis kan Sverige spela en fortsatt viktig roll i framtida samarbeten inom demokrati och mänskliga rättigheter.

Per Engström