Go to main navigation

Concord

"Sveriges bistånd urholkas"

2013 stannar drygt 13 procent av de svenska biståndspengarna kvar i Sverige. Endast Malta och Cypern lägger en större procentuell andel av sin biståndsbudget på flyktingkostnader än Sverige. Det visar årets AidWatch-rapport "The unique role of European aid" om EU:s bistånd. AidWatch är en del av nätverket Concord Europa.

Rapporten konstaterar att EU:s bistånd fortsätter att minska. År 2012 stod biståndet för endast 0,39 % av BNI, den lägsta nivån sedan 2007.

Och urholkningen av biståndet fortsätter. I allt större utsträckning räknas flyktingmottagning, studentkostnader, skuldavskrivningar och klimatfinansiering som bistånd.

Sverige, som gav 0,99 procent av BNI i bistånd, är en av de tre medlemsländer som ger så mycket som utlovat, tillsammans med Danmark och Luxemburg.

Men en allt mindre andel av det svenska biståndet går till utveckling i fattiga länder. 2012 användes 9 procent av biståndsbudgeten till flyktingkostnader. I budgeten för 2013 kommer denna andel öka till 13 %. Det motsvarar 400 miljoner euro – den högsta siffran i hela EU.

Anki Wood

Läs mer