Go to main navigation
UNDP

Foto: Frida Svensson

Human development report 2013

"Syd måste få mer ansvar"

Levnadsvillkoren har förändrats i många utvecklingsländer. Ökad tillväxt har lyft miljoner människor ur extrem fattigdom. – Syd ser inte längre ut som det gjorde för 50 år sedan, sade Fadzai Gwaradzimba, när UNDP släppte sin rapport för 2013.

Fler än 40 utvecklingsländer har gjort större framsteg i mänsklig utveckling de senaste decennierna än vad som tidigare har förutspåtts. På 30 år har de nästan fördubblat sin andel av världshandeln och år 2020 beräknas Kina, Indien och Brasilien ha gått om den sammanlagda produktionen hos Tyskland, Frankrike, USA, Storbritannien, Italien och Kanada. Det visar UNDP:s nya årsrapport för mänsklig utveckling.

Andelen människor i världen som lever i extrem fattigdom har minskat och det har växt fram en ny medelklass. Enligt rapporten kommer uppgången fortsätta under 2000–talet.

Flera av de som gjort störst framsteg är afrikanska länder som just kommit ut ur långa perioder av väpnade konflikter. Satsningar på utbildning, hälsovård och sociala program är några av förklaringarna till den snabba utvecklingen.

 – När man har en utbildad medelklass händer det något, säger Fadzai Gwaradzimba.

Stora satsningar på utbildning av kvinnor har visat sig både minska barnadödligheten och öka rättvisan och jämställdheten i hemmet.

En alltmer sammankopplad värld gör att alla länder är mer beroende av varandra än förut och nationella politiska beslut kan många gånger påverka grannländer och planeten i stort. Trots det har globala institutioner inte anpassat sig till förändringen. Snabbt växande ekonomier som Kina och Indien är underrepresenterade i till exempel Världsbanken och FN:s säkerhetsråd.

Enligt rapporten behöver länder i syd få större ansvar i den globala styrningen för att alla ska kunna samarbeta och möta gemensamma svårigheter. Klimatförändringar är bara en av utmaningarna som länder i både nord och syd står inför. Om man inte samarbetar gemensamt i att åtgärda miljöproblemen är risken stor att antalet extremt fattiga ökar med upp till tre miljarder år 2050. Det skulle vrida tillbaka de framsteg man nu har nått.

 – Resultatet av rapporten är ett stort steg i mänsklig utveckling. Men det gäller att jobba tillsammans och inte se varandra som fiender för att nästa generation ska kunna ta del av framstegen, menar Fadzai Gwaradzimba.

Frida Svensson