Go to main navigation

Pensionärer utan gränser

Trygghetssystem viktiga för fattigdomsminskning

Majoriteten av världens åldringar lever mycket utsatta liv. Sveriges utvecklingsbistånd borde lägga större vikt vid deras situation, anser organisationen Pensionärer utan gränser. De är medarrangörer av en konferens som just nu äger rum i Stockholm och som handlar om vikten av sociala trygghetssystem. För hundra år sedan infördes den allmänna pensionen i Sverige – och fattigdomen minskade kraftigt.

– Att endast föra en fattigdomspolitik är fattig politik, sade professor Thandika Mkandawire från London School of Economics i konferensens öppningstal.

 I dag har endast 20 procent av världens arbetsföra befolkning tillgång till omfattande sociala trygghetssystem. Thandika Mkandawire menar att det inte går att separera fattigdomsfrågan från andra frågor. För att nå resultat måste man arbeta holistiskt och integrera fattigdomsbekämpningen från början inom alla områden i samhället. Framtidens fattighjon? – så löd rubriken på en artikel i OmVärlden om att majoriteten av världens äldre lever i syd och att de är tvungna att fortsätta arbeta med lågbetalda jobb inom jordbruk eller den informella sektorn för att klara sin överlevnad.

Efter publiceringen bildades organisationen Pensionärer utan gränser i Sverige. Många länder i syd saknar pensionssystem och detta är något som personerna bakom Pensionärer utan gränser känner väl till. De har erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete och har nu bildat en underförening till Pensionärernas riksorganisation – PRO Global.

– Svenska pensionärsorganisationer har mycket att bidra med vad gäller att organisera sig och föra äldres talan, säger Lena Ekroth, ordförande i PRO Global/Pensionärer utan Gränser.

Thandika Mkandawire som länge studerat Sveriges sociala trygghetssystem underströk också att Sverige ligger i framkant och andra länder skulle kunna dra nytta av lärdomarna i Sverige. Dock poängterar han att alla länder har olika förutsättningar och att alla länder behöver hitta sitt eget sätt att utveckla frågan.

Den globala nätverksorganisationen HelpAge presenterade den 1 oktober, samma dag som konferensen i Stockholm öppnades – vilket också var FN:s internationella äldredag – sitt ”Global Agewatch Index”.  Indexet rankar 91 länder utifrån hur de sociala och ekonomiska förhållandena ser ut för äldre. Lägst resultat får Rwanda, Jordanien, Pakistan, Tanzania och Afghanistan, högst får Sverige.

Uppgifter från en mängd länder saknas dock, eftersom alla inte har möjlighet att samla in den typen av information. PRO har nyligen ansökt om medlemskap i HelpAge, som samlar äldreorganisationer i ett 50-tal länder och driver biståndsprojekt med fokus på äldre, samt bevakar och påverkar äldrefrågan i bland annat FN och EU.

Ylva Kullander