Go to main navigation

Utrikesdebatt

Kritik av ointresse för FN

EU:s roll i världen och utvidgningen av unionen. De nordliga polarområdena och relationerna till Kina, USA och Ryssland. Det var fokus i utrikesminister Carl Bildts utrikesdeklaration, som presenterades i morse i samband med den utrikespolitiska debatten i riksdagen.

Carl Bildt nämnde det svenska biståndet och utvecklingspolitiken, men bara i korta ordalag. Han slog fast att Sverige ska öka stödet till insatser för rent vatten och mot mödra- och barnadödlighet. Bland annat för att nå millenniemålen till år 2015.

Han tog upp även det humanitära biståndet, bland annat till de civila offren i Syrien, återuppbyggnaden av Afghanistan och stödet till demokrati och yttrandefrihet.

– Sverige är en av världens främsta givare av demokratistöd, sade utrikesministern.

Dessutom aviserade han att regeringens ska presentera en ny biståndspolitisk plattform senare under våren.

Oppositionen kritiserade Bildt på flera punkter, bland annat för regeringens ovilja att stötta initiativet att åtala den syriska regimen för brott mot mänskligheten.

Socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin menade också att utrikesdeklarationen saknade viktiga avsnitt om FN och Sveriges roll i världsorganisationen.

 – Den svenska regeringen har sagt att Sverige ska söka en plats i FN:s säkerhetsråd. Det kommer bli mycket svårt att ta en sådan plats om regeringen samtidigt visar sig ointresserad av FN. Vi socialdemokrater ser Förenta nationerna som navet i det internationella samarbetet. Vi vill stärka Sveriges roll i FN och har länge krävt att Sverige ska bifalla organisationens önskemål om fredsbevarande trupper till exempelvis Afrika. Regeringen har istället dragit ner FN-engagemanget till en närmast genant låg nivå, sade Ahlin.

Tydligast fokus på bistånd och utvecklingsfrågor hade miljöpartiets Bodil Ceballos.

– Svensk utrikespolitik har inte heller förmått visa ledarskap i vår tids ödesfråga, klimatet. I samtliga klimatavtal har Sverige lovat att kompensera klimatskadorna och bidra till utsläppsminskningar med pengar utöver biståndet. Gång på gång har löftet brutits. Den dubbla bokföring av svenskt bistånd är ett svek mot dem som nu lever i utsatthet i konsekvenserna av klimatförändringar, sade Bodil Ceballos.

Ceballos meddelade också att hon anmäler biståndsminister Gunilla Carlsson till konstitutionsutskottet, KU, efter OmVärldens artiklar om allvarliga brister i hur UD hanterar de egna biståndsmedlen, som uppgår till ca 11 miljarder kronor. Initiativ från Sadev och Riksrevisionen att granska UD stoppades. Ceballos vill nu att KU undersöker om hanteringen skett i enlighet med gällande regler.

Jesper Bengtsson

Läs mer:

Utrikesdeklarationen 

Socialdemokraternas kommentar

Debattartikel av Bodil Ceballos