Go to main navigation

Millenniemålen

Vattenfrågor i centrum för hållbara utvecklingsmål

När FN:s generalförsamling år 2000 antog de så kallade millenniemålen stod inte frågorna om tillgång till rent vatten och fungerande avlopp i centrum. Nu vill många att dessa frågor ska prioriteras när de framtida målsättningarna för FN:s utvecklingsarbete ska sammanställas.

Millenniemålen handlar främst om kampen mot hunger och fattigdom och ska enligt målsättningarna vara uppfyllda till år 2015. Nu har FN inlett processen med att formulera nya hållbara utvecklingsmål på ännu längre sikt, så kallade SDG.

Ungerns FN-ambassadör Csaba Korosi, vars regering kommer att stå värd för ett internationellt toppmöte om vattenfrågor i höst, menar att FN:s framtida arbete bör inriktas på att undvika en kommande global vattenkris. Han påpekar att världens vattenresurser har sett i stort sett likadana ut i närmare tusen års tid.

 – Detta samtidigt som antalet vattenkonsumenter har ökat närmare 8 000 gånger, säger Korosi.

Enligt honom kommer det inte att dröja länge innan 2,5 miljarder människor riskerar att leva i områden med stor vattenbrist, eftersom vattenanvändningen i jordbruket ökar drastiskt i takt med den globala matproduktionen.

Under ett FN-möte om vattenfrågor och katastrofer som hölls i förra veckan, uttryckte sig FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson tydligt:

– Vi måste ta itu med den globala skandalen att tusentals människor varje dag dör i en tyst katastrof som förorsakas av smutsigt vatten och bristande sanitet, sade Eliasson.

Torgny Holmgren, vd för Stockholm International Water Institute, säger till IPS att en undersökning visat att frågor kring mat, vatten och energi utgör en "distinktiv topp-trio" när FN:s medlemsländer listar de viktigaste framtida utvecklingsfrågorna.

 – Jag hyser optimism om att de nyfunna insikterna om vattnets betydelse kommer att leda till långtgående målsättningar kring vattnet som en resurs, en rättighet och som en samhällsservice, säger Holmgren.

John Sauer, vid organisationen Water for People, menar att FN år 2010 tog ett mycket viktigt steg i samband med att en resolution slog fast att tillgången till rent vatten och fungerande avlopp är mänskliga rättigheter. Men Sauer påpekar samtidigt att en enorm utmaning nu väntar världen om denna rättighet ska kunna förverkligas.

Thalif Deen/ Frida Svensson