Go to main navigation
John Muwanga

Foto: Camilla Göth

Ugandas riksrevisor

"Vi måste skapa förtroende"

I höstas upptäckte Ugandas riksrevisor John Muwanga och hans team att stora summor förskingrats inom biståndet. Granskningen har lett till att han och hans familj utsatts för hot. OmVärlden träffade Mwanga för att prata om korruption.

John Muwanga är i Sverige bland annat för att underteckna ett tvåårigt samarbete mellan Riksrevisionen i Sverige och the Office of the Audit General, OAG, i Uganda.

– Finns det någon bättre att lära sig av än Sverige? Nej, jag tror inte det, säger Muwanga och skrattar.

Den svenska Riksrevisionen ska stödja den ugandiska motsvarigheten att bygga upp och utveckla verksamheten.

I höstas upptäckte den ugandiska riksrevisionen, OAG, att biståndsmedel från Sverige, Norge, Danmark och Irland förskingrats. I februari i år fick Sida tillbaka 24 miljoner svenska kronor – pengar som var ämnade för insatser i det krigshärjade norra Uganda men som försvann i korruption. 
När givare överför pengar till Uganda placeras de i en speciell fond. Därefter fördelas pengarna till olika distrikt och projekt. Men i det här fallet fördes en del av pengarna över till ett annat konto.

– Pengarna överfördes till ett konto som hette ”Crisis Management Account”. Det kontot tillhörde ett redan avslutat projekt. I stället överförde vissa tjänstemän pengar dit och oregelbundna uttag gjordes, förklarar Muwanga.

Avslöjandet har resulterat i att flera tjänstemän har gripits, och än är inte arbetet avslutat, fortfarande grips tjänstemän och ställs inför rätta.
Nu håller OAG även på att undersöka hur det ser ut på andra departement.

– Vi ser över insättningar och utbetalningar på tjänstemäns konton. Men mycket måste göras för att korruptionen ska försvinna.
Nu ligger fokus på framtiden.

– Vi måste se till att givarländerna kan känna förtroende för oss igen. Ett samarbete är något som båda parter kan dra nytta av. Men vi måste kunna försäkra givarländerna att pengarna går till vad de från början var avsedda för.

 Det är viktigt att alla förstår att korruption inte lönar sig, berättar John Muwanga, och för att få bukt med problemen måste man säkerställa att de skyldiga ställs inför rätta. Men arbetet är inte riskfritt, ingen vill ju avslöjas som korrupt.

– Det är en risk för mig och ibland till och med för min familj. Vi har blivit hotade. Men efter så många år blir man nog immun, säger han.
Nu har olja upptäckts i Uganda, vilket gör Muwanga orolig. Risken finns att oljan bidrar till mer korruption om det inte sköts rätt. Det kan bli en förbannelse snarare än en tillgång för landet, menar han.

– Jag tror att upptäckten av olja i Uganda kan komma att bli ett allvarligt problem på längre sikt, säger han.

OAG:s arbete har fått mycket beröm av bland annat den svenska Riksrevisionen, som har konstaterat att OAG är en välutvecklad organisation. Förra året tilldelades OAG ett pris för bästa effektivitetsgranskning. Men när John Muwanga får frågan vad som är OAG:s styrkor skrattar han högt.

– Den frågan har jag aldrig fått förut. Som riksrevisor är man alltid kritisk. Men låt mig tänka efter… Vi har väldigt bra grundvärderingar och är alltid objektiva, vi strävar alltid efter att vara allra bäst och vi har en bred kompetens med bland annat ingenjörer, sociologer och ekonomer.

Camilla Göth