Go to main navigation

Toppmöte

160 länder följer upp Busan-löften i Mexiko City

På onsdagen avslutas det globala möte om biståndseffektivitet som äger rum i Mexico City i veckan. Sverige driver ”sina” frågor om bland annat jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Inför mötet i Mexiko har Sverige lämnat synpunkter tillsammans med Norge, Finland och Island. Förutom jämställdhet och mänskliga rättigheter vill Sverige lyfta fram mottagarländernas eget ansvar för sin utveckling och ett tydligt fokus på de fattigaste länderna, enligt biståndsminister Hillevi Engström.

– Vi för fram samma frågor här som vi gör i arbetet med Post 2015-agendan och som vi gjorde vid Världsbankens och IMF:s vårmöten i helgen – vi försöker håller samma linje, säger hon på telefon från Mexiko City.

Mötet i Mexiko bygger vidare på den process kring biståndseffektivitet som skapats på möten i Paris, Accra och senast i sydkoreanska Busan. Bland deltagarna finns 160 givar- och mottagarländer, internationella organisationer och representanter från civilsamhälle och näringsliv.

Deltagarna ska se över hur det gått att uppfylla de åtaganden som världen tidigare har gjort, och mötet ska mynna ut i en gemensam kommuniké. Den kommer inte att ha samma tyngd som de tidigare deklarationerna från Paris, Accra och Busan, men får ändå betydelse, enligt Peter Sörbom som är policysamordnare på organisationen Concord och representerar det svenska civilsamhället i den svenska delegationen. Under mötet har fler regeringar än väntat har höjt sina röster för att skärpa vissa formuleringar, säger han.

Peter Sörbom tycker att mötet är ett viktigt tillfälle att följa upp löften från Busan, och att det är positivt att mötet tar upp frågor om att förbättra länders skattesystem och förhindra kapitalflykt. Dock är det oroväckande att kommunikén hittills är vag när det gäller just åtaganden från Busan som inte har uppfyllts, säger han.

– Det är också oroande att man tar ett eller flera steg tillbaka på vissa områden. Till exempel när det gäller bundet bistånd – där hade man ett åtagande i Busan som man nu har försvagat, säger Peter Sörbom.

Hillevi Engström tycker inte att man ska fästa för stor vikt vid själva dokumentet.

– Det viktigaste är vad som händer de här två dagarna, och att alla samlas och sitter i samma båt, säger hon.

Det som beslutas i Mexiko City kommer att ha effekter för de andra processer som pågår kring den globala utvecklingen, inte minst den så kallade Post 2015-agendan som ska ersätta millenniemålen. Medan Post 2015-agendan brukar uppges svara på frågan vad som ska göras för den globala utvecklingen, så ska processen kring biståndseffektivitet svara på hur det ska göras.

Anna Petersson Backteg