Go to main navigation

EU-bistånd

Biståndspolitiken – bortglömd i EU-valet

Den 25 maj är det Europaparlamentsval och i veckan gick starten för kandidaternas valkampanjer. Men trots att EU är världens största biståndsgivare är det få kandidater som har det globala arbetet som en hjärtefråga.

Det kommande året har Europaparlamentet utnämnt "European Year of Development". Det är ett tema som vi i Sverige hittills har sett väldigt lite av i valrörelsen. Endast tre av de 27 svenska toppkandidaterna till parlamentsvalet lyfter fram utvecklingspolitiken som en prioriterad valfråga.

Det visar en genomgång som OmVärlden gjort av de kandidaterna som toppar listorna hos C, FP, KD, MP, M, PP, S, SD och V. Kandidaternas valmanifest, på de egna partihemsidorna, visar att få kommer att prioritera bistånds- och utvecklingspolitiken om de väljs in i Europaparlamentet. Till undantagen hör Bodil Ceballos (MP), Liselott Olsson (V) och Jytte Guteland (S) som vill lyfta frågor inom utvecklingsområdet om de blir invalda.

Men trots det allmänt ljumma intresset för utvecklingsfrågor har parlamentarikerna goda möjligheter att påverka politiken på detta område. Det visar en kartläggning som paraplyorganisationen Concord har gjort. Parlamentet får alltmer inflytande över biståndspolitiken och det finns en rad möjligheter att påverka politiken, även utanför utskottet för utvecklingsfrågor.

Handelsområdet är ett annat exempel där parlamentarikerna har inflytande, menar Concord. I och med Lissabonfördraget måste handelsavtal i EU godkännas av de folkvalda ledamöterna. I förlängningen kan detta påverka fattigdomsbekämpningen.

Sammantaget är EU är världens största biståndsgivare om man även räknar in biståndet från de 28 medlemsländerna. Det ger unionen unika möjligheter att arbeta för mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning, menar Concord.

Sara Valtersson

 Aleksander Gabelic (S): "Man använder inte resurserna på rätt sätt" 

Alexander Gabelic

Aleksander Gabelic står som nummer sex på Socialdemokraternas lista inför valet till Europaparlamentet. Han vill se ett ökat samarbete mellan EU och FN.

 

 

 

 

 

Mikael Gustafsson (V): "EU behöver tagga till sitt jämställdhetsperspektiv"

Mikael Gustafsson Mikael Gustafsson, kandidat nummer två på Vänsterpartiets lista till EU-valet, vill att biståndspolitiken ska få ett tydligare grönt- och jämställdhetsfokus.