Go to main navigation
Alexander Gabelic

Foto: Socialdemokraterna

EU-valet

Aleksander Gabelic (S): "Man använder inte resurserna på rätt sätt"

Aleksander Gabelic står som nummer sex på Socialdemokraternas lista inför valet till Europaparlamentet. Han vill se ett ökat samarbete mellan EU och FN.

Vilka visioner har du för EU:s biståndspolitik?
Jag tror att parlamentet måste få ett större inflytande. Man måste bestämma om budget på ett tydligare sätt och kunna följa upp för att se hur biståndet används. Jag tycker det är viktigt att man ser kopplingen mellan EU och FN och att man arbetar mer tillsammans med FN.
Bland annat behöver man koppla till vad som kommer efter millenniemålen och till hållbarhetsmålen. Här finns det en stor potential.

Det är positivt att många EU-kandidater verkar lyfta fokus på SRHR-frågor (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) och det tror jag är ett steg i en modern riktning. Men det behövs fortfarande ett politiskt tryck då många EU-länder är oeniga i frågor som abort och reproduktiv hälsa. Som biståndsaktör har EU en möjlighet att höja dessa frågor i utvecklingsarbetet på nationell nivå och i påverkansarbete.

Vilka är svagheterna med EU:s biståndspolitik i dag?
Man använder inte resurserna på rätt sätt. Jag har sett detta när jag varit i afrikanska länder. Öppenheten kring EU:s biståndsarbete måste bli tydligare för att fler människor ska känna förståelse för vad EU gör för dessa ofantliga summor pengar.

Vad vill du göra för att förbättra detta?
Om jag kommer in i EU-parlamentet så kommer jag, oavsett vilket utskott, att göra vad jag kan för att lyfta det här perspektivet och för att EU ska verka för dessa frågor. Det gäller EU – FN samarbete men även mer öppenhet, inflytande och uppföljning av hur resurser används. För att pengarna ska komma dit de behövs.

Sara Valtersson