Go to main navigation
Bodil Ceballos

Foto: Fredrik Hjerling/Miljöpartiet

EU-valet

Bodil Ceballos (MP):"Problemet är bundet bistånd"

Bodil Ceballos, kandidat på Miljöpartiets lista till EU-valet, är kritisk mot avtal med europeiskt egenintresse.

Hur fungerar EU:s biståndspolitik tycker du?

– EU är ju, med medlemsländerna inräknade, världens största biståndsgivare. Det krävs därför en samordning för att arbetet ska fungera så bra som möjligt. I dag har man gemensamma ambitioner men ändå gör varje land på sitt sätt.

– Problemet är bundet bistånd. Då används biståndet till att köpa varor och tjänster av givarlandet, vilket gör att biståndspengarna går tillbaka till givaren i stället för till mottagarlandet där det behövs. Jag är kritisk till att de avtal som skrivs görs med ett europeiskt egenintresse. Att EU ser mer till sina egna intressen är kanske inte så konstigt då syftet är att vara en union för medlemsländerna. Men det ligger också i EU:s ansvar att jobba med fattigdomsbekämpning, klimatpåverkan och fredsarbete och där kan man göra mycket mer.

Vad behöver göras?

– Man behöver föra samtal om bistånd på olika nivåer, inte bara med regeringar utan även med biståndsorganisationer. EU påverkas för mycket av regeringarna i landet de verkar i. Biståndsgivare måste våga ställa krav på att mänskliga rättigheter ska respekteras.

– Sedan är det viktigt att biståndsarbetet blir mer långsiktigt. När man avslutar ett biståndssamarbete behöver man se till att det fasas in någon ny aktör så att man inte lämnar landet i sticket, som var fallet då Sverige avvecklade samarbetet med Latinamerika.

Sara Valtersson