Go to main navigation
Christian Holm

Foto: Riksdagen

EU-valet

Christian Holm (M): "Vi har inte råd att ignorera kvinnors rättigheter"

Kandidat nummer åtta på Moderaternas EU-lista, Christian Holm, vill jobba för kvinnors rättigheter som han menar är viktigt för fattiga länders utveckling.

Hur ser du på EU:s biståndspolitik?

– Mycket fungerar bra och mycket skulle kunna fungera bättre. I grunden handlar det om att vi måste lyfta fattigdomsperspektivet och öka fokus på mänskliga rättigheter och demokrati. Sverige är ledande inom arbetet med SRHR-frågor (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) men detta arbete måste pågå i alla EU-länder. Kvinnors rättigheter, delaktighet i samhället och rätt till sin egen kropp måste respekteras och bli självklarheter i hela världen.

Hur då?

– Det handlar om att jobba hårt och att lyfta fram positionerna ännu mer. Att övertyga de andra medlemsländerna om vikten av att jobba för dessa frågor, dels ur ett bistånds- och utvecklingsperspektiv men också ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi har inte råd att låta 50 procent av befolkningen stå utanför samhället. Från svensk sida bör man fortsätta att driva på de svenska värderingarna i dessa frågor. Precis som vi diskuterar nationellt så måste man se över så att varje krona och öre används så effektivt som möjligt. Om EU gör detta tillsammans med sina medlemsländer så blir man en enorm påverkansfaktor i bistånds- och utvecklingspolitiken.

Varför har detta inte fungerat tidigare?

– Det har inte funnits denna koppling mellan länders utveckling och kvinnors rättigheter tidigare. Den ekonomiska krisen i Europa har också gjort att det inte funnits tid och råd att driva dessa frågor. Den ryska aggressionen och konflikten i Ukraina har gjort att det blivit en diskussion kring utvecklingspolitiken i dessa delar av Europa men bistånds- och utvecklingsperspektivet måste finnas med hela tiden. 

Sara Valtersson