Go to main navigation
Kent Johansson

Foto: Europaparlamentet

EU-valet

Kent Johansson (C): "Man måste bli mer aktiv på miljö- och klimatområdet"

Överst på Centerpartiets lista står deras nuvarande EU-parlamentariker Kent Johansson. Han menar att det krävs ett större fokus på miljö och klimat i biståndspolitiken.

Hur fungerar EU:s biståndspolitik?

– Jag tycker att man måste jobba mer aktivt med de utmaningar som finns på miljö- och klimatområdet. I EU som helhet är det en stor diskussion kring klimat och miljö i och med millenniemålen, men jag tycker att vi måste koppla dem ännu mer till biståndet. Naturkatastrofer har ökat drastiskt sedan 1970-talet till följd av klimatförändringarna och det är fattiga människor i utvecklingsländer som drabbas hårdast. Därför måste man arbeta för att förebygga effekterna i utvecklingsländerna.

Vad behövs göras?

– Man behöver koppla klimatets utmaningar till bistånds- och utvecklingspolitiken. Om vi ska nå 2-gradersmålet måste vi ha ambitiösare mål. Jag vill se att vi går över till hundra procent förnybar energi. Vi behöver ersätta fossila bränslen som kol och olja med solenergi. Detta är viktigt för biståndsberoende länder som till exempel Mali, där en stor del av BNP läggs på att köpa diesel och olja vilket gör dem beroende av andra stater, att man istället börjar använda andra energikällor.

Sara Valtersson