Go to main navigation
Lars Adaktusson

Foto: Kristdemokraterna

EU-valet

Lars Adaktusson (KD): "Vi kan vara stolta över EU:s bistånd"

Den tidigare journalisten och nu Kristdemokraternas förstanamn till EU-parlamentet, Lars Adaktusson, vill se en samverkan mellan offentligt bistånd och privata finansiärer.

Hur tycker du att EU:s biståndspolitik fungerar?

– EU har ett effektivt bistånd som vi kan vara stolta över. Med hjälp av samordning av resurser och insatser är EU ofta först på plats och blir en första hjälp i katastrofområden. Exempel på det såg vi under katastrofen i Filipinerna förra året och den samordning av en frivilligkår som EU nyligen beslutat inrätta och som kommer kunna hjälpa till vid katastrofer med kort varsel.

En del som fungerar mindre bra är samspelet mellan EU:s olika politikområden. Man kan i högre utsträckning inom alla politikområden ta i beaktande vad konsekvenserna för utvecklingsländerna blir.

Vilket ansvar har EU gentemot utvecklingsländerna?

– EU har ett ansvar gentemot utvecklingsländerna eftersom de är våra medmänniskor. EU har ett ansvar att se till att utvecklingsländer allt mer kan ta del av globaliseringens positiva effekter och allt mer bli en del av den internationella marknaden. EU har ett ansvar att förhålla sig till utvecklingsländer som partnerländer och inte enbart som mottagarländer. Det handlar om jämlika parter. Det ansvaret tar man på bästa sätt genom att försöka integrera utvecklingsländer på den globala marknaden, bygga upp institutioner, stabila marknadsregler, stödja entreprenörskap och stödja långsiktigt hållbart företagande i utvecklingsländerna.

Hur vill du som kandidat till Europaparlamentet förändra EU:s politik gällande bistånd- och utvecklingsfrågor?

– Insatser där offentligt bistånd och privata finansiärer kan samverka är positivt. Det handlar om att ta tillvara på de resurspersoner som främjar "arbetslinjen". Vinstintresse kan inte ses som enbart negativt för insatser i utvecklingsländer, snarare är det tvärtom. Samverkan mellan rika och fattiga länder är en möjlighet till ömsesidigt utbyte. Demokrati och mänskliga fri- och rättigheter utgör grunden för all samhällelig och långsiktigt hållbar utveckling. Detta kan inte nog understrykas. I alla EU:s avtal med länder som får en del av EU:s bistånd, ska det därför finnas en tydlig klausul om mänskliga rättigheter.

Sara Valtersson