Go to main navigation
Mikael Gustafsson

Foto: Kalle Larsson, Vänsterpartiet

EU-valet

Mikael Gustafsson (V): "EU behöver tagga till sitt jämställdhetsperspektiv"

Mikael Gustafsson, kandidat nummer två på Vänsterpartiets lista till EU-valet, vill att biståndspolitiken ska få ett tydligare grönt- och jämställdhetsfokus.

Vilka är dina visioner för EU:s biståndspolitik?

Jag vill lyfta två viktiga områden. Det ena är att vi behöver ett större grönt fokus på utvecklingspolitiken. Att vi har additionellt klimatbistånd och att vi har en tekniköverföring till utvecklingsländerna. Samt att vi själva lever upp till schyssta kriterier här hemma. Vi måste visa att vi kan kombinera välfärd med ekologisk hållbarhet. Om inte vi kan gör det så kan vi inte heller kräva att andra ska göra det.

Den andra viktiga frågan är kopplad till jämställdhet och SRHR-frågor (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter). Det finns ett enormt behov att kämpa för jämställdhet i allmänhet och för kvinnors rätt till den egna kroppen i synnerhet. Det är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet. Detta är även en viktig utvecklingsfaktor för att få samhällen att växa. När människor har kontroll över sin egen kropp och bestämmer själva över sitt eget liv kan man ta del av samhället på ett helt annat sätt. 

Hur fungerar det här i dag?

På EU-nivå fungerar det inte bra. Jag märker i diskussioner att det finns ett intresse för att lyfta in jämställdhet och mänskliga rättigheter. Men även om dessa värden är med i diskussionerna från början så försvinner de på vägen.

Då har man missat någonting på vägen. Jag tror inte bara att det handlar om ovilja men det handlar om okunskap inför hur viktigt det är med ett jämställdhetsperspektiv på utvecklingsfrågor. För utvecklingsfrågor i allmänhet så är kvinnor och flickors rättigheter väsentliga. Det finns möjlighet att påverka men EU behöver tagga till sig jättemycket. Vi talar inte om en minoritet utan om hälften av jordens befolkning.

Sara Valtersson